Røde Kors Logo
Ressurssystemet

NYTT MEDLEMSNUMMER?

Grunnet nytt medlemssystem, må alle medlemmer ha 7-sifret medlemsnummer!

Dersom du har 6 eller færre siffer i ditt medlemsnummer, legg til nok nuller foran for å komme opp i 7. Eksempel:

EKSISTERENDE NUMMER: 123456
NYTT NUMMER = 0123456

Korsveien og Ressurssystemet: 1. november forsvinner muligheten for å logge seg på med gammelt nummer.