Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Fagkurs skred

Kursinnhold
De tre første dagene blir det lagt vekt på:

 • forebyggende arbeid
 • terreng, snøkjennskap og snøskredlære
 • skredfarevurdering

Siste del av kurset tar for seg:

 • søk i skred - kameratredning og organisert redningstjeneste
 • ledelse av innsats i skred
 • organisering av redningstjensten i Norge
 • samøving med politi, luftambulanse, redningshunder med flere
 • større skredøvelser

Mål for kurset
Personer som har gjennomført fagkurs skred skal etter endt kurs:

 • kunne lede et Røde Kors Hjelpekorps ved redningsaksjoner i skred
 • kunne drive forebyggende virksomhet innen dette feltet i lokalmiljøet
 • kunne virke som rådgiver for det organiserte redningsapparatet ved skredulykker og i daglig virke

Målgruppe
Primær målgruppe for dette kurset er aktive medlemmer i hjelpekorps hvor snøskred er en aktuell del av vinterberedskap og tjeneste. Aktuelle samarbeidspartnere inviteres også.

Deltakernes forutsetning
Kurset foregår i variert og bratt vinterfjell der deltakerne forutsettes å mestre de forhold som fjellet kan by på. Konkret innebærer dette at vi setter krav til fysisk form, skiferdigheter og erfaring i fjellet. Deltakere må kunne bevege seg effektivt ute i fjellet 6-9 timer om dagen, med oppakning, og fortsatt ha overskudd til å bidra i praktiske øvelser, gruppearbeid og læring. Videre forventer vi at alle kan ferdes komfortabelt og trygt, på ski og med sekk, i terreng som i bratthet kan sammenlignes med svarte løyper (ekspert) i alpinanlegg.

Søkere må ha gjennomført kurset "Lagledelse søk og redning" (LSOR) evt. ”Ettersøkingsledelse, vinter” (B-vinter), eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner.
Søkere som har gjennomført Operativ ledelse vinter (A-kurs) vil bli prioritert. Søker som ikke har Operativ ledelse vinter oppfordres til å ta dette kurset først. Om søker har kompetanse tilsvarende Operativ ledelse, må dette dokumenteres i søknaden.

Det forventes spesielt at søkere har deltatt på kurset "Redning skred" på distriktsplan, samt har deltatt på flere skredøvelser slik at man har basisferdigheter i og om skred.
Søkere må ha fylt 20 år.
Kurset arrangeres på ulike steder i landet, og søker oppfordres til å vurdere om terrenget på kursstedet er det terreng som vil gi best utbytte for søker.

Tid
8 dager

Undervisningsform
Teoretisk og praktisk undervisning i grupper og i plenum. Ute i relevant øvingsterreng og noe teori inne.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Deltakernes innsats og kompetanse vil bli vurdert med bestått/ikke bestått kurs.

Arrangør
Kurset er i regi av Norges Røde Kors Hjelpekorps.

Viktig informasjon vedrørende ID-kort og medlemskontingent
Alle deltakere skal ha med gyldig ID-kort som bevis på bestått hjelpekorpsprøve. Disse skal fremvises ved kursstart. Ta kontakt med din korpsleder i god tid om du mangler ID-kort (godkjent hjelpekorpsprøve), slik at du får skaffet deg kortet i god tid før kurset. Medlemskontingent må være betalt ved kursstart.

Dersom korpset eller søkere ønsker ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med Norges Røde Kors Hjelpekorps ved kursansvarlig.


Arrangør: LVL1005 - Nasjonale programmer og beredskap
Kursstart: 17.03.2019, kl. 00:00
Kursslutt: 24.03.2019, kl. 15:00
Sted: Turtagrø
Deltakeravgift: 6300
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 46598
Kursnavn: Fagkurs skred
Påmeldingsfrist: 01.11.2018
Maks antall deltakere: 24 
Gir kompetanse: Fagkurs Skred
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Heidi Vigerust, Tlf: +4793870881, Epost: heidi.vigerust@redcross.no
Kursholder / Instruktør:

• Før registering i ressurssystemet foretas, må godkjenning fra aktuell korpsleder innhentes. Godkjennelse skal kunne dokumenteres ved forespørsel. • For å bli vurdert som søker, må alle spørsmål i registreringsskjemaet fylles ut.