Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Grunnkurs ledelse

Hensikt
Hensikten med kurset er å bidra til at alle som tar en ledelsesfunksjon i Røde Kors, gjennom, oppgaver, teori og refleksjon, får innsikt i og øker sine ferdigheter i praktisk Røde Kors-ledelse, det vil si å kunne sette retning, engasjere og gjennomføre med basis i organisasjonens verdigrunnlag.

Målgruppe
Tillitsvalgte og oppnevnte ledere i lokal-, distrikts- og sentralleddet. Den primære målgruppen er medlemmer av lokalstyret, lokalråd, distriktsstyret, distriktsråd, lokale ressursgrupper, gruppeleder eller aktivitetsledere. Medlemmer av sentrale styrer, råd og utvalg kan også ha nytte av kurset. Det oppfordres til at flere fra et råd eller styre tar kurset sammen. Det kan være et godt bidrag til å skape en felles forståelse for nytten av at rådet eller styret utvikler seg som team.
Frivillige som har lyst til, eller er på vei til å bli tillitsvalgt eller medlem i en tillitsvalgt gruppe kan også delta på kurset. Deltakelse avklares med nærmeste leder.

Innhold

Læringsmål
Etter endt kurs har deltakerne:

  • fått grunnleggende kunnskap om ledelse
  • fått kjennskap til og forståelse for forventningene til ledelse i Røde Kors.
  • Fått kjennskap til noen nyttige ledelsesverktøy som brukes i Røde Kors.
  • Fått innsikt i hva det innebærer å sette retning, engasjere og gjennomføre i en konkret situasjon.

Tid
4 timer

Antall deltakere
Minimum 8, maksimum 20

Krav til forkunnskaper
Gjennomført kurset Introduksjon til Røde Kors. Gjennomført eller plan for å gjennomføre Norsk Grunnkurs Førstehjelp og Grunnkurs Psykososial Førstehjelp.
Anbefaling: Gjennomgått grunnkurs organisasjon, har gode organisasjonskunnskaper, eventuelt satt seg grundig inn i Lokalforeningshåndboken.

Undervisningsform
Noe forelesning, mesteparten av tiden brukes til dialog og refleksjon, gjennomgang av dilemmaer og erfaringsutveksling i grupper.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis
Deltakere som har deltatt på hele kurset mottar bevis for bestått kurs.


Arrangør: 0309903 - Oslo Røde Kors
Kursstart: 15.01.2019, kl. 16:30
Kursslutt: 15.01.2019, kl. 21:00
Sted: Christian Kroghs gate 2
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 47851
Kursnavn: Grunnkurs ledelse
Påmeldingsfrist: 01.01.2019
Maks antall deltakere: 25 
Gir kompetanse: Grunnkurs ledelse
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Oslo Røde Kors, Tlf: 22992330, Epost: frivillig.oslo@redcross.no
Kursholder / Instruktør: Oslo Røde Kors, Tlf: 22992330, Epost: frivillig.oslo@redcross.no