Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Redning skred

Kursinnhold
Snø og skredteori
Vurdering av skredfare og valg av sikker vei
Utstyr og bruken av dette knyttet til skredredning
Kameratredningsmetoder ved skredulykker
Den organiserte redningstjenesten ved skredulykker

Mål for kurset
Trene opp distriktets opplæringsansvarlige innen fagområdet skred.
Kurset skal gi faglig påfyll slik at deltakerne kan drive skredopplæring i eget korps.
Kvalifisere deltakerne til å påta seg skredfaglige lederoppgaver i lokalt hjelpekorps.

Målgruppe
Hjelpekorpsmedlem med ansvar for opplæring på lokalt nivå. Hvis kapasiteten tillater det bør kurset også åpnes for eksterne deltakere fra samarbeidende etater og organisasjoner.

Kurs- og kompetansekrav
Ingen spesielle

Kursmateriell
Ikke definert

Arrangør
Distrikt


Arrangør: 1409914 - Sogn og Fjordane RK
Kursstart: 07.03.2019, kl. 18:00
Kursslutt: 10.03.2019, kl. 17:00
Sted: Stryn/Ørsta
Deltakeravgift: 400
Pris for overnatting og dagpakke: 2000
Pris for dagpakke: 700


Kursdetaljer:
Kurs id: 48153
Kursnavn: Redning skred
Påmeldingsfrist: 22.02.2019
Maks antall deltakere: 24 
Gir kompetanse: Redning Skred
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Kenneth Breidablik, Tlf: 41255396, Epost: kenneth.breidablik@hotmail.com
Kursholder / Instruktør: Kenneth Breidablik, Tlf: 41255396, Epost: kenneth.breidablik@hotmail.com

Hensikt
Kurset skal gi en metodisk trygghet i skredfaget og gå tilstrekkelig i dybden til å gjøre deltakere i stand til å utføre skredrelatert arbeid lokalt, samt til å bekle enkeltoppgaver i en skredaksjon. Kurset skal heve nivået på kandidater som på sikt er aktuelle for å ta kurset Fagkurs skred, og øke den generelle forståelsen for snø, terreng og skredredning i Røde Kors.

Målgruppe
Skredinteresserte Røde Kors-medlemmer som ønsker å lære mer om skredfaget. Deltakere bør være innstilt på å bidra lokalt både på aktiviteter og i skredaksjoner.

Kursinnhold
Kursåpning
Skredteori med terreng og snøkunnskap
Tur i gruppe
Ringløype
Avsluttende skredøvelse
Oppsummering og evaluering av kurset

Etter endt kurs skal deltakeren kunne
lede elementer av redningsarbeid i skred på metodisk nivå
være trygg på hvordan søk gjennomføres
lede mannskap til riktig metodikk