Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Videregående sjøredning

<

Hensikt
Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre rednings- og lederoppgaver ved søk- og redningsoppdrag på og ved vann

Målgruppe
Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som skal utføre rednings- og lederoppgaver ved søk og redning på og ved vann.

Læringsmål

  Deltakerne skal etter endt kurs
 • kunne delta i ledelse og gjennomføring av lokal redningsaksjon på og ved vann (f.eks. laglederoppgaver og enkle oppgaver i KO)
 • kunne delta som mannskap på redningsfartøyer/-båter
 • kunne legge opp beredskapsplaner for vannredning i lokalt hjelpekorps
 • kunne delta i opplæring av andre Røde Kors-mannskaper i vannredning
 • kjenne til viktigheten av forebyggende arbeid og være i stand til å planlegge og gjennomføre lokale kampanjer for å forebygge ulykker på og ved vann
  Dette innebærer bl.a. at deltakerne skal
 • kunne bidra til å bygge opp og vedlikeholde planverk i vannredning i eget hjelpekorps
 • medvirke til at det inngås samarbeid med lokale samarbeidspartnere innen vannredning
 • kunne vurdere vannredningsutstyret i eget hjelpekorps og utfra dette være i stand til å foreslå nyanskaffelser til eget hjelpekorps eventuelt i samarbeid med andre
 • kunne velge den beste søkeformen ved søk og redning på og ved vann
 • Motivere andre medlemmer for innsats på dette feltet
 • ha grunnleggende kunnskaper innen navigasjon og kunne navigere seg fram både dag og natt
 • kunne gjennomføre redning på sjø
 • ha kjennskap til IAMSAR og kunne jobbe utfra den

Tid
24 timer

Antall deltakere
Anbefalt minimum 10 og maksimum 20 deltakere.

Undervisningsform
Gruppearbeid, praktiske øvelser og teoriundervisning

Krav til deltakere

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem
 • Ha fylt 20 år.
 • Ha gjennomført «Kvalifisert sjøredning» (KSJØ) eller tilsvarende
 • Ha gjennomført båtførerprøven
 • Hvis deltakerne skal brukes som lagledere ved sjøredning må de ha gjennomført «Lagledelse søk og redning» (LSOR) modul 1 eller tilsvarende

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Deltakerne vurderes «Bestått» eller «Ikke bestått» i henhold til utsjekk-skjemaet. Det er kursleder sammen med fagleder og veilederne som tar denne avgjørelsen om hvem som får kurset godkjent eller ikke.
For å få kurset godkjent og få kursbevis må kursdeltakerne oppfylle målene i de enkelte temaene samt å kunne ivareta sin egen sikkerhet og kunne samarbeide med andre.


Arrangør: 1509915 - Møre og Romsdal RK
Kursstart: 26.04.2019, kl. 18:00
Kursslutt: 28.04.2019, kl. 15:00
Sted: Tjørvåg

Deltakeravgift: 2400
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 48568
Kursnavn: Videregående sjøredning
Påmeldingsfrist: 04.04.2019
Maks antall deltakere: 16 
Gir kompetanse: Videregående sjøredning
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Idar Dahl, Tlf: 90658341, Epost: idar.dahll@gmail.com
Kursholder / Instruktør: Idar Dahl, Tlf: 90658341, Epost: idar.dahll@gmail.com

Kurset kjøres på Lanternen Camping, Tjørvåg. Mer info blir sendt ut til de påmeldte, etter påmeldingsfristen er gått ut. Spørsmål og faglige ting rundt kurset kan rettes til Idar Dahl 90658341 idardahll@gmail.com . Gjelder det praktiske ting irene.flaaen@redcross.no 41241241