Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert snøskuter

Hensikt
Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å løse oppdrag i Røde Kors med snøskuter på en sikker, effektiv og hensiktsmessige måte. Deltakerne skal også være i stand til å vurdere egen kompetanse for oppdragsløsning.

Målgruppe
Medlemmer som skal benytte snøskuteren i Røde Kors.

Innhold

 • Del 1 - sikkerhet 1 time
 • Del 2 - kjøring i variert terreng 8 timer 45 min.
 • Del 3 - bruk av snøskuter i Røde Kors 6 timer
 • Del 4 - avsluttende opplæring (med seks deltakere) 6 timer
 • Kursåpning og kursavslutning (2 x 30 min.) 1 time.

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne:

 • kunne utføre kontroll og vedlikehold av snøskuter
 • kunne føre snøskuter i variert terreng
 • kjenne til forskjellige typer kjørestiler og beherske bruken av disse
 • kjenne til snøskuterens begrensninger
 • kunne bruke snøskuteren under ulike vær- og føreforhold
 • kunne utføre pasient- og persontransport med snøskuter
 • kunne planlegge og gjennomføre oppdrag med snøskuter
 • kjenne til retningslinjer og regler for bruk av snøskuter i Røde Kors' regi

Tid
23,5 timer

Krav til forkunnskaper

 • ha sertifikat for klasse S eller serfifikat for klassene A, A1, B eller T datert før 1. juli 2006
 • være fylt 18 og godkjent hjelpkorpsmedlem (ha gyldig ID-kort)
 • ha gjennomført minimum kvalifisert søk og redning vinter eller tilsvarende
 • lokale forhold kan medføre tilleggskrav
 • skal kunne vurdere skredfaren i samsvar med skredkortene
 • skal kunne bruke kart, kompass og GPS
 • det forventes at deltakerne har noe kjørekompetanse på snøskuter fra før

Undervisningsform
Forelesning og praktisk øving.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis
Deltakere må gjennomføre og bestå hele kurset for få kursbevis.


Arrangør: 1700203 - Stjørdal Røde Kors
Kursstart: 20.03.2019
Kursslutt: 24.03.2019
Sted: Rådalen, Stjørdal
Deltakeravgift: 1100
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 49187
Kursnavn: Kvalifisert snøskuter
Påmeldingsfrist: 15.03.2019
Maks antall deltakere: 4 
Gir kompetanse: Kvalifisert snøskuter
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Arnfinn Grambo, Tlf: 91371893, Epost: arnfinn@jegerne.no
Kursholder / Instruktør:

Teorikveld 20.03.2019 17:00-23:00 Praksis 22.03.2019 08:00 - 24.03.2019 16:00