1. Hva er Resurssystemet?
 2. Ressurssystemet, kurs og kompetansesystemet, KOK. Hva er forskjellen?
 3. Hvem har ansvaret for det?
 4. Hvor finner jeg det og hvordan kommer jeg inn?
 5. Hva kan jeg gjøre der?
 6. Jeg har glemt passordet mitt
 7. Jeg finner ikke mitt kurs/kompetanse/verv/erfaring i kompetanseregistreringen
 8. Jeg finner ikke kurset jeg leter etter i kurskatalogen
 9. Hvem kan gjøre hva?
 10. Hvem kan jeg kontakte for å...
 11. Hvorfor er ikke ...der? / Hvorfor finner jeg ikke ...?/ Hvorfor kan jeg ikke ...?
 12. Jeg er korpsleder, men kan ikke godkjenne hjelpekorpsprøven
 13. Hva med personvernet?
 14. Har jeg kontroll på hvem som får gå på kurs når alle kan melde seg på seg selv?

Vær oppmerksom på følgende:

Spørsmål av praktisk og teknisk art om Ressurssystemet rettes til Ressurssystemet For eksempel spørsmål om registrering av materiell/utstyr/kompetanse. Spørsmål om medlemsinformasjon og registrerte opplysninger på "Min side" rettes til Medlemsservice. Det er medlemsregisteret i Røde Kors som er kilden til alle personopplysninger i Ressurssystemet. Det betyr to ting:

Spørsmål om kurs, undervisning og opplæring i Røde Kors rettes til Opplæring Røde Kors

Hva er Ressurssystemet?

Ressurssystemet er et felles nettbasert system for Røde Kors som møter organisasjonens behov for å registrere, koordinere og administrere mannskaper, kompetanse, kursvirksomhet, eiendom og utstyr. Hvorfor et felles ressurssystem? Hensikten med Ressurssystemet er å forenkle og redusere administrative oppgaver i organisasjonen knytet til:

 1. Kompetanseregistrering
 2. Kursvirksomhet og kursadministrasjon
 3. Utstyr, materiell og eiendom.

Et system for alle

Hver enkelt forening/avdeling, distrikt eller medlem kan synliggjøre hva de kan stille med av ressurser. De fleste opplysninger er frivillig å registrere. Medlemmet velger selv hvor mye info som skall finnes tilgjengelig for andre å se. Ansatte og medlemmer i Røde Kors kan registrere sin kompetanse.

De som har arbeider med opplæring i organisasjonen får et verktøy til å håndtere kursadministrasjonen på en enklere og mer enhetlig måte.

Ressurssystemet kan brukes av de som skal tilkalle ressurser eller som skal ha oversikt over ressurser. Det gir bedre oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig lokalt, regionalt og sentralt. Dette vil effektivisere utkalling av og bruk av ressurser. Sentrale elementer i systemet er at alle ressurser er identifisert og lokalisert. Det inneholder også beskrivelse av de kapasiteter som er tilgjengelige, og hvordan man får tak i dem. Hvem har ansvaret for det?

I 2004 ble det fattet et vedtak i Landsrådet for Hjelpekorpset med fokus på å utvikle en programvare for registrering av medlemmers kompetanse. I tillegg har Komiteen for samfunnssikkerhet og beredskap i en tidligere handlingsplan definert behovet for en ressursdatabase som kan lette organisasjonens oversikt og administrering av medlemmer, kunnskap og utstyr på alle nivåer. Med grunnlag i ønskene har et Ressurssystem blitt utviklet. Ansvars- og rollefordelingen angår alle ledd av organisasjonen. Følgende ligger til grunn:

Ressurssystemet, kurs og kompetansesystemet, KOK. Hva er forskjellen?

Kjært barn har, som kjent, mange navn. Så også med Ressurssystemet. Kort fortalt er Ressurssystemet et fellesbegrep for tre administrative funksjoner:

 1. Kompetanseregistrering
 2. Kursvirksomhet og kursadministrasjon
 3. Utstyr, materiell og eiendom

Kompetanseregistrering er en funksjon som først og fremst er til for medlemmer. Her kan de lage oversikt over sin "gjøren og laden" i Røde Kors ved å legge inn hvilke kurs, aksjoner, oppdrag, etc. de har vært med på i regi av Røde Kors.

Kurs og kompetansesystemet er fellesbegrepet på kursvirksomhetsdelen av Ressurssystemet. Det vil konkret si kurspåmelding, håndtering av påmeldings- og deltakerlister og godkjenning av kursdeltakere.

Kompetanseregistrering er en funksjon som først og fremst er til for medlemmer. Her kan de lage oversikt over sin "gjøren og laden" i Røde Kors ved å legge inn hvilke kurs, aksjoner, oppdrag, etc. de har vært med på i regi av Røde Kors.

KOK er et akronym for Kurs og Kompetansesystemet.

Hvem har ansvaret for det?

I 2004 ble det fattet et vedtak i Landsrådet for Hjelpekorpset med fokus på å utvikle en programvare for registrering av medlemmers kompetanse. I tillegg har Komiteen for samfunnssikkerhet og beredskap i en tidligere handlingsplan definert behovet for en ressursdatabase som kan lette organisasjonens oversikt og administrering av medlemmer, kunnskap og utstyr på alle nivåer. Med grunnlag i ønskene har et Ressurssystem blitt utviklet. Ansvars- og rollefordelingen angår alle ledd av organisasjonen. Følgende ligger til grunn:

Hvor finner jeg det og hvordan kommer jeg inn?

Ressurssystemet finner du på http://ressurs.redcross.no/ Slik logger du deg inn på Ressurssystemet:

 1. Gå inn på http://ressurs.redcross.no/
 2. Opprett ny bruker. NB: Husk at du må være medlem (betalt kontingent) og ha en e-postadresse registrert hos medlemskontoret før du kan logge deg inn.
 3. Når du er logget inn kan du gå inn på "Hjelp" i venstremenyen.

Hva kan jeg gjøre der?

Jeg har glemt passordet mitt

Bruk lenken "Har du glemt ditt passord?" på innlogginssiden og følg instruksjonene der.

Jeg finner ikke mitt kurs/kompetanse/verv/erfaring i kompetanseregistreringen

Hvis den kompetansen du er ute etter ikke finnes i menyen meld fra til oss via Ressurssystemet

Jeg finner ikke ikke kurset jeg leter etter i kurskatalogen

Kurskatalogen skal i utgangspunktet bestå av kurs som er godkjent via Røde Kors-skolen. Hovedkriteriene for å vurdere om et kurs skal inn i den offisielle kurskatalogen er:

Hvis det kurset du er ute etter ikke finnes i katalogen ta kontakt med opplæringsansvarlige i din lokalforening / ditt distrikt. Opplæringsspørsmål knyttet til Røde Kors-skolen rettes til Opplæring Røde Kors

Hvem kan gjøre hva

Ressurssystemet er et felles system for utstyr, materiell, kompetanse og kursadministrasjon. Dette betyr at tilgangene må styres. Tilgangen er rollestyrt og de ulike rollene bestemmer hva du kan gjøre. Rollene settes i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar i organisasjonen. For eksempel vil lokalforeningsleder/korpsleder/operativ leder få fulle rettigheter over ressursene i sitt distrikt.

Rolletilgangen er kompleks, bl.a. fordi Røde Kors har flere administrasjonsnivåer.

Lokalforening Lokalforeningsmedlemmer
Distriktsnivå Ansatte på distritsnivå
Sentralt Ansatte sentralt

Hvem kan jeg kontakte for å ...?

Første stopp på veien til hjelp bør være "Hjelpmenyen" i Ressurssystemet selv. Neste stopp etter det vil være å ta kontakt via vanlig tjenestevei via lokalforening, distriktskontor. Du kan også skrive en e-post til Ressurssystemet via "Kontakt oss"-lenken i venstremenyen inne i Ressurssystemet.

Hvorfor er ikke … der / Hvorfor finner jeg ikke …? / Hvorfor kan jeg ikke … ?

Ressurssystemet er laget for å avhjelpe Røde Kors med tre ting: Materiell og utstyrsregistrering, kompetanseregistrering og kursvirksomhet. Se også Basisfunksjonalitet. Per i dag er tilstrekkelig funksjonalitet er på plass til å være et godt verktøy. Ressurssystemet har en årlig revisjon, hvor vi ser på ny funksjonalitet. Hvis du har forslag til og eller forbedringer av eksisterende og eller nye funksjoner send oss din kreativitet via Ressurssystemet

Jeg er korpsleder, men kan ikke godkjenne hjelpkorpsprøven

Dette er en politisk beslutning og har ikke noe med Ressurssystemet som sådan å gjøre. Grunnen til at du ikke får redigert noe på hjelpekorpsprøven er at det kun er distriktsansatte som har tillatelse til dette. På lokalt nivå kan en leder se/lese informasjon på de enkelte medlemmene, men ikke endre status på selve prøvene. Det er fordi de som tatt prøven formelt sett ikke er godkjente før d-råd/distriktskontor (avhengig av distrikt) har mottatt prøven i papirform. Det er distriktskontoret som skal legge inn endelige godkjenninger.

Hva med personvernet?

Når du logger deg på for første gang må du lese og eventuelt godta en samtykkeerklæring for å kunne ta i bruk Ressurssystemet. Ved å godta denne samtykkeerklæringen godtar du at Røde Kors lagrer medlemsopplysninger, slik som kursvirksomhet, verv, etc.
Husk at det er frivillig å legge inn ytterligere opplysninger enn den registreringen som er en del av kursvirksomhet.

Har jeg kontroll på hvem som får gå på kurs når alle kan melde seg på seg selv?

Det korte svaret er ja. Det å melde seg på kurs via kurskatalogen er ikke annet enn at du havner på en elektronisk påmeldingsliste som kursholder har full kontroll over. Det betyr ikke at du har fått kursplass og dermed en garanti for å kunne delta på kurset. Det lengre svaret er at ved å melde seg på et kurs via kurskatalogen havner du aller først på en elektronisk påmeldingsliste som kursholder og/eller kursansvarlig har kontroll på. Det betyr at kursholder/kursansvarlig har full kontroll over de som har meldt sin interesse for å gå på kurset ved å være på påmeldingslisten. Via denne påmeldingslisten kan kursholder / kursansvarlig sende avslag og godkjenne den de måtte ønske. Etter påmeldingsfristens utløp avgjøres det hvem som får tildelt kursplass og bekreftelse sendes ut via e-post.

Vi er klar over at dette ikke ansees som en fullgod løsning for de operative hjelpekorpskursene, hvor det i dag er flere godkjennings- og anbefalingsprosedyrer forut før endelig godkjenning av kursdeltakere. Problemstillingen er med i den videre utviklingen av Ressurssystemet.