Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert søk og redning - barmark

Hensikt
Hensikten med «Kvalifisert søk og redning» er å gi alle mannskaper i Røde Kors Hjelpekorps kompetanse innen søk og redning på kvalifisert nivå på barmark og/eller vinterstid. Kurset gir kompetanse som mannskap på alle aksjonstyper som ikke krever spesialkompetanse. Kurset kan med fordel gjennomføres med en gang etter Grunnleggende søk og redning.

Målgruppe
Målgruppen for dette kurset er aktive medlemmer som skal delta på søks- og redningsoppdrag på barmark og/eller vinterstid.

Kursinnhold

Modul 1 - Generelt om søk og redning:
Del 1 – Generelt om taktisk tankegang
Del 2 – Søk og redning i mørket
Del 3 – Tiltak for å forebygge nedkjøling av pasient
Del 4 – Bruk av kartreferanser
Del 5 - Mentale forberedelser før et oppdrag
Modul 2 - Søk og redning - barmark:
Del 1 – Nødbivuakk på barmark
Del 2 – Transport av pasient
Del 3 – Grovsøk på barmark
Del 4 – Finsøk på barmark
Del 5 - Avsluttende øvelse barmark

Læringsmål

  Modul 1 - Generelt om søk og redning
  Etter gjennomført opplæring skal deltakerne:
 • kjenne til taktisk tankegang
 • *kunne bruk av kartreferanser
 • *kunne utføre søk og redning i mørket
 • *kunne benytte blikket på riktig måte når søk utføres1
 • *kunne rutiner ved funn av savnede og tause vitner1
 • *kunne tiltak som forebygger generell nedkjøling av pasient
 • forstå at mental forberedelse, defusing og debrief er viktig

  Modul 2 - søk og redning - barmark
  Etter gjennomført opplæring skal deltakerne:
 • *kunne nødbivuakkering på barmark
 • *kunne utføre grovsøk etter savnet på barmark2
 • *kunne utføre finsøk etter savnet på barmark3
 • *kunne transport av pasient på barmark

* Krever utsjekk
1Er allerede gjennomgått på GSOR. Her skal deltakerne vise på øvelsene at de kan dette
2Stisøk med og uten flanke, søk langs naturlige veivalg, løksøk, rodesøk
3Søkekjede, hussøk

Tid

Modul 1 - Generelt om søk og redning 5 timer
Modul 2 - Søk og redning - barmark 16 timer inkludert øvelser

Timer i denne sammenheng er klokketimer (1 time = 60 minutter).
Pausene kommer i tillegg.

Undervisningsform

Øvingsbasert undervisning!
Innholdet i Kvalifisert søk og redning er delt inn i temaer slik at det blir lettere å sette seg inn i fagstoffet som gjennomgås i modulene.
Selve gjennomføringen er øvingsbasert! Det vil si at fagstoffet flettes inn i de enkelte øvelsene slik at målet med øvelsene er i samsvar med målene for temaene.
I noen av temaene kan det være behov for en innledende felles teoretisk gjennomgang før praksis

Krav til deltakere

 • Gjennomført og bestått kurset Dette er Røde Kors Hjelpekorps.1
 • Behersker orientering ved bruk av kart og kompass2
 • Kan tilpasse personlig bekledning etter aktivitetsnivå og værforhold1
 • Beherske orientering i enkelt terreng 2
 • Skal kunne gå i minst seks timer i variert turterreng med sekk på minst 10 kg og samtidig ta vare på seg selv og andre under og etter endt oppdrag
1En del av grunnopplæringen i hjelpekorpset
2For eksempel å finne fem poster i terreng med oppgåtte stier

Vurdering og bevis for godkjent kurs
For å få kurset godkjent og få kursbevis må kursdeltakerne oppfylle målene i de enkelte modulene samt kunne ivareta sin egen sikkerhet og kunne samarbeide med andre. Bruk utsjekkskjemaet for utsjekk av hver enkelt kursdeltaker.

Litteratur

Kvalifisert søk og redning barmark (modul 1 og 2)
Kompendium – Søkemetoder på land, Norges Røde Kors Hjelpekorps


Arrangør: 0600067 - Krødsherad Røde Kors
Kursstart: 22.08.2019, kl. 17:00
Kursslutt: 25.08.2019, kl. 20:00
Sted: Norefjell, Røde Kors Hytta
Deltakeravgift: 1000
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 50136
Kursnavn: Kvalifisert søk og redning - barmark
Påmeldingsfrist: 21.07.2019
Maks antall deltakere: 15 
Gir kompetanse: Kvalifisert søk og redning - barmark
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Geir Danielsen, Tlf: 48044606, Epost: geir.danielsen@rodekors.org
Kursholder / Instruktør: Geir Danielsen, Tlf: 48044606, Epost: geir.danielsen@rodekors.org

KSOR (kvalifisert søk og redning etter ny modell) GSOR er utgått!! Kurset avholdes torsdag og fredag fra 18:00-21:00, samt lørdag fra 07:00 til 24:00 og søndag fra kl. 07:00-17:00. Det blir overnatting ute fra lørdag til søndag. Torsdag den 22.8: 18:00-21:00 Fredag den 23.8: 18:00-21:00 Lørdag den 24.8: 07:00-24:00 Søndag den 25.8: 07:00-17:00 Det åpnes opp for utsjekk på LSOR for lokale korps søndag den 25.8, maksimalt 2 personer.