Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Idrettsskade

Hensikt
Hensikten med kurs i idrettsskade er å øke førstehjelpskompetansen på noen av de vanligste akutte idrettsskadene vi kan møte i hjelpekorpssammenheng, utover kvalifisert førstehjelpskompetanse.

Målgruppe
Aktive godkjente medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som har fullført kvalifisert førstehjelp, som ønsker å øke sin kompetanse innen akutte idrettsskader

Kursinnhold

 • Gruppeprosess
 • Del 1 - anatomi og fysiologi
 • Del 2 - overekstremitet
 • Del 3 - underekstremitet
 • Del 4 - andre skader i idrettsperspektiv

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakeren

 • ha utvidet forståelse for kroppens fysiologi og anatomi, og hvordan dette påvirker utøvelse av førstehjelp ved akutte idrettsskader
 • kunne anvende tilegnet kunnskap til å utøve korrekt førstehjelp ved de vanligste akutte idrettsskader
 • ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid ved sanitetsvakter, samt om samhandling med eventuelle samarbeidspartnere
 • være god rollemodell og førstehjelper i organisasjonen

Tid
21 timer, ca. 50 % av kurset er praktisk trening

Antall deltakere
Kurset er lagt opp for 20 deltakere, fordelt på fem lag à 4 deltakere.

Krav til deltakerne
For å delta på kurset må deltakerne:

 • være godkjent medlem i Røde Kors Hjelpekorps i henhold til regelverket, herunder bestått kurset: kvalifisert førstehjelp og godkjent utøver av DHLR
 • ha gyldig hjelpekorpsprøve
 • utvise gode holdning og verdier forenelig med å være sanitetsmannskap
 • ha levert inn godkjent besvarelse på tilsendt foroppgaver innen fastsatt tidspunkt. Dersom besvarelser ikke gjenspeiler kunnskapsnivået som er forventet for å delta på kurset, må fagleder ta kontakt med kandidaten. Vedkommende skal oppfordres til å tilegne seg mer kunnskap innen kursstart og levere ny besvarelse, eller la kursplassen gå videre til en annen søker

Undervisningsform
Teoriundervisning i klasserom, praktisk trening underveis, ringløyper. Kurset bygger på forventet kunnskap fra Kvalifisert nivå.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kursbevis forutsetter bestått kurs. Til vurderingen brukes et vurderingsskjema med sjekkpunkt som bygger på målsettingen i kurset og refererer til emner i kursmanualen. Deltakere blir også vurdert på faglig vist kompetanse, samarbeidsevner og på holdninger og verdier som ligger til rollen som Røde Kors-medlem.


Arrangør: 9920 - DK-Finnmark
Kursstart: 16.08.2019, kl. 17:30
Kursslutt: 18.08.2019, kl. 17:00
Sted: Barentshallen
Deltakeravgift: 1200
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 50212
Kursnavn: Idrettsskade
Påmeldingsfrist: 30.06.2019
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Idrettskadekurs
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Knut Esbensen, Tlf: +4790555372, Epost: Knut.Esbensen@redcross.no
Kursholder / Instruktør: Therese Dahl Kristensen, Tlf: 92625559, Epost: therese.dahl.kristensen@gmail.com

NB! Ta med campingseng, forlegning skjer i Barentshallen.