Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs organisasjon - påbyggingsmodul psykososial førstehjelp

Hensikt
Kursets hensikt er å gi deltakerne trygghet i rollen som hjelpere i møte med berørte i timene og de første dagene etter at en krise eller katastrofe har funnet sted.

Målgruppe
Frivillige i Røde Kors som gjennom aktivitet møter personer i akutt krise.

Innhold

 • Repetisjon av Grunnkurs psykososial førstehjelp
 • Rollen som Røde Kors frivillig og førstehjelper
 • Hva skjer i hjernen, kroppen og med følelsene i akutte situasjoner
 • Psykososial støtte i ulike situasjoner og for ulike grupper
 • Ivaretakelse av hjelperen

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha fått forståelse for rollen som Røde Kors frivillig i akutte situasjoner hvor psykososial førstehjelp er nødvendig
 • Fått forståelse for hvordan kroppen reagere i akutt krise, og hva som er normale reaksjoner på unormale hendelse
 • Fått kjennskap og forståelse for akutte krisereaksjoner
 • Fått økt mestring i rollen som psykososiale førstehjelper
 • Fått kunnskap og forståelse for barn, ungdom og foreldre i akutt krise
 • Fått forståelse for reaksjoner i tiden etter den kritiske hendelsen
 • Fått forståelse for nødvendigheten og behovet for ivaretakelse av hjelperen og enkle verktøy til dette

Tid
7 timer undervisning, inkludert gruppearbeid og ferdighetstrening

Antall deltakere
8-20

Krav til forkunnskaper
Gjennomført kurset Introduksjon til Røde Kors Gjennomført Grunnkurs førstehjelp

Undervisningsform
Undervisning, drøfting i gruppe og plenum, rollespill med refleksjon.

Kriterier for godkjent kursbevis
Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse under kurset.


Arrangør: 1900247 - Harstad Røde Kors
Kursstart: 14.09.2019, kl. 10:00
Kursslutt: 14.09.2019, kl. 18:00
Sted: Havnegata 20
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 50334
Kursnavn: Temakurs organisasjon - påbyggingsmodul psykososial førstehjelp
Påmeldingsfrist: 01.09.2019
Maks antall deltakere: 12 
Gir kompetanse: Temakurs organisasjon - påbyggingsmodul psykososial førstehjelp - kursbeskrivels
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Inger Elvevoll, Tlf: 99749581, Epost: ingerab.elvevoll@gmail.com
Kursholder / Instruktør: Silje Nakken, Tlf: 95438718, Epost: siljekolltveit@live.no