Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Grunnkurs organisasjon med dialog og konflikthåndtering

Hensikt
Hensikten med kurset er å bidra til at deltakerne får grunnleggende kjennskap til og forståelse og kompetanse for lokalstyrets ansvar og oppgaver.

Målgruppe

  • tillitsvalgte og ansatte som bidrar til styring og drift av lokalt Røde Kors, for eksempel medlemmer av lokalstyrer og lokalråd
  • personer som kan tenke seg å påta seg et verv i Røde Kors

Tillitsvalgte og ansatte i distriktet eller sentralt vil også kunne ha nytte av kurset.

Læringsmål
Etter endt kurs har deltakerne:

  • grunnleggende kjennskap til og forståelse for lokalstyrets ansvar og oppgaver
  • kjennskap til verktøy for å kunne drive lokalt Røde Kors på en god måte
  • forståelse for at måten styret samarbeider på har innvirkning på resultatet av styrearbeidet
  • forståelse for at medlemmene i lokalstyret er rollemodeller og kulturskapere i lokalforeningen
  • kunnskap om hva en konflikt er å vite hva som er forsterkere og dempere er i en konflikt
  • kunnskap om Marshall Rosenbergs modell for ikkevoldelig kommunikasjon
  • øvelse i å skille og uttrykke og å identifisere observasjoner, følelser, behov og ønsker
  • kjennskap til frivillighetspolitikken

Tid
9 timer

Antall deltakere
Minimum 8, maksimum 20

Krav til forkunnskaper
Deltakerne skal ha gjennomført kurset Introduksjon til Røde Kors. Videre skal de ha gjennomført, eller ha en plan for å gjennomføre Norsk grunnkurs førstehjelp og Grunnkurs psykososial førstehjelp.

Forberedelser
Historien om Foss Røde Kors skal leses før man kommer til kurset.

Undervisningsform
Noe forelesning, mesteparten av tiden brukes til dialog og refleksjon, øvelser og arbeid i grupper. Kurset tas best i sin helhet, men kan også deles i to bolker.

Kriterier for godkjent kursbevis
Deltakere som har deltatt på hele kurset mottar bevis for bestått kurs.


Arrangør: 0909909 - Aust-Agder Røde Kors
Kursstart: 10.10.2019, kl. 18:00
Kursslutt: 10.10.2019, kl. 21:00
Sted: langbrygga 15
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 50696
Kursnavn: Grunnkurs organisasjon med dialog og konflikthåndtering
Påmeldingsfrist: 07.10.2019
Maks antall deltakere: 12 
Gir kompetanse: Grunnkurs organisasjon med dialog og konflikthåndtering
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Ellen Rekdal, Tlf: +4797534880, Epost: Ellen.Rekdal@redcross.no
Kursholder / Instruktør: Ingrid Gundersen Ulstein, Tlf: 92897626, Epost: Ingulst53@gmail.com