Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs omsorg og Grunnkurs psykososial førstehjelp

Kursnavn
Temakurs Omsorg og Grunnkurs Psykososial førstehjelp
Temakurs Omsorg og Grunnkurs Psykososial førstehjelp avholdes på samme dag. Denne påmeldingen gjelder for begge kurs. Velkommen!

Kurs 1: Temakurs omsorg

Hensikt
Temakurs omsorg skal gi frivillige økt kompetanse til å drive og utvikle behovsrettede humanitære aktiviteter. Kurset skal bidra til at frivillige blir tryggere i rollen sin og bidrar til kvalitet i våre omsorgsaktiviteter.

Målgruppe
Alle frivillige og ansatte som er eller skal bli en del av omsorgsaktiviteter i Røde Kors.

Kursinnhold

  Læringsmål
 • Deltakerne skal få kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til møte med mennesker i sårbare livssituasjoner. Deltakerne skal få kjennskap til Røde Kors’ omsorgsaktiviteter.
 • Deltakerne skal få kunnskap om hvordan de kan bli tryggere i rollen som frivillig og få mer kjennskap til Røde Kors’ rammeverk.
 • Deltakerne skal få kjennskap til omsorgsberedskap og de frivilliges rolle i en beredskapssituasjon.

Tid
3 timer

Undervisningsform
Dialog, monolog, dilemmaer og diskusjoner i grupper.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse under hele kurset.

Kurs 2: Grunnkurs psykososial førstehjelp

Hensikt
Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelper for mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon eller nettopp har gjennomlevd dette. Kurset gir innsikt i hvilke grunnholdninger som er har betydning for å yte god psykososial støtte. Gjennom oppgaver og øvelser skal deltagerne få trene på hvordan slik støtte best kan gis.
Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe
Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.

Læringsmål

 • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme.
 • Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner.

 • 1. VÆR nærværende
 • Deltagerne skal få kunnskap om fysisk og psykisk nærvær.
 • Deltagerne skal få kjenneskap til hvordan en kan forholde seg empatisk i møte med mennesker som har blitt utsatt for en kritisk hendelse.

 • 2. LYTT oppmerksomt
 • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan å lytte med en aktiv og støttende holdning.
 • Deltageren skal få trening på aktiv lytting.

 • 3. AKSEPTER ulike reaksjoner
 • Deltagerne skal få kunnskap om normale reaksjonsmønstre i unormale situasjoner.
 • Deltagerne skal få en forståelse for hvordan de best kan møte forskjellige reaksjoner.

 • 4. GI omsorg og praktisk hjelp
 • Deltagerne skal få en forståelse for betydningen av alminnelig omsorg og praktisk hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan avdekke behov og bistå med hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvilken type holdninger og handlinger det er viktig å ta med seg inn i rollen som Røde Kors aktør i møte med mennesker i kritiske situasjoner.
 • Deltakerne skal få innsikt i hva man som hjelper bør unngå å si eller gjøre i møte med en berørt.

Tid
3 timer

Undervisningsform
Teori, gruppeoppgaver, øvelser og dialog.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis
Gjennomført hele kurset og aktiv deltagelse.


Arrangør: 0309903 - Oslo Røde Kors
Kursstart: 14.09.2019, kl. 10:00
Kursslutt: 14.09.2019, kl. 16:00
Sted: Oslo Røde Kors
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 50892
Kursnavn: Temakurs omsorg og Grunnkurs psykososial førstehjelp
Påmeldingsfrist: 14.09.2019
Maks antall deltakere: 40 
Gir kompetanse: Temakurs omsorg og Grunnkurs psykososial førstehjelp
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Oslo Røde Kors, Tlf: 22992330, Epost: frivillig.oslo@redcross.no
Kursholder / Instruktør:

Kurset holdes i Christian Kroghs gate 2 i Møtesentret rom nr. 4. For de som kommer på begge kursene er det tilbud om lunsj mellom klokken 13:00 Temakurs Omsorg har oppstart klokken 10:00 Grunnkurs Psykososial førstehjelp har oppstart 13:15