Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Grunnkurs i Sminke og Markør

Hensikt
Hensikten med kurset er å gi en innføring i rollene sminke og markør i hjelpekorps, gjøre deltakeren i stand til å bidra i disse rollene i øvingssammenheng samt til å bidra i organiseringen av sminke, markørspill og enkel scenografi ved arrangering av øvelser

Målgruppe
Røde Kors-mannskaper som kan bidra til sminke og markørtjeneste

Kursinnhold

 • Materiellkunnskap
 • Fargebruk
 • Voks
 • Markørrollen
 • Kroppsbevissthet og spill
 • Brannskader
 • Blødninger
 • Kutt, brudd og fremmedlegemer
 • Øvelsesredigering

Læringsmål
Etter gjennomført kurs skal deltakeren:

 • kunne sminke de vanligste skader og sykdommer
 • kunne være en tilfredsstillende markør under øvelse
 • kunne bidra til organisering av lokale øvelser
 • ha reflektert over egen og andres sikkerhet under øvelse

Tid
20 undervisningstimer (à 45 min.)

Antall deltakere
4-15

Krav til deltakerne

 • Er godkjent hjelpekorpsmedlem
 • interessert i sminke- og markørtjeneste

Undervisningsform
Plenumsundervisning og øvelser, inkludert markørspill og øving på sminking

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kurset regnes som bestått/ikke bestått ut fra hovedmålene, og forutsetter aktiv deltakelse gjennom hele kurset


Arrangør: 1809918 - Nordland Røde Kors
Kursstart: 10.10.2019, kl. 16:00
Kursslutt: 13.10.2019, kl. 16:00
Sted: Bodø
Deltakeravgift: 1500
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 50949
Kursnavn: Grunnkurs i Sminke og Markør
Påmeldingsfrist: 25.08.2019
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Grunnkurs i sminke og markørtjeneste
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Charlotte Helgesen Løvvik, Tlf: 94186639, Epost: Charlotte.lovvik@rodekors.org
Kursholder / Instruktør: