Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Videregående sjøredning

<

Hensikt
Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre rednings- og lederoppgaver ved søk- og redningsoppdrag på og ved vann

Målgruppe
Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som skal utføre rednings- og lederoppgaver ved søk og redning på og ved vann.

Læringsmål

  Deltakerne skal etter endt kurs
 • kunne delta i ledelse og gjennomføring av lokal redningsaksjon på og ved vann (f.eks. laglederoppgaver og enkle oppgaver i KO)
 • kunne delta som mannskap på redningsfartøyer/-båter
 • kunne legge opp beredskapsplaner for vannredning i lokalt hjelpekorps
 • kunne delta i opplæring av andre Røde Kors-mannskaper i vannredning
 • kjenne til viktigheten av forebyggende arbeid og være i stand til å planlegge og gjennomføre lokale kampanjer for å forebygge ulykker på og ved vann
  Dette innebærer bl.a. at deltakerne skal
 • kunne bidra til å bygge opp og vedlikeholde planverk i vannredning i eget hjelpekorps
 • medvirke til at det inngås samarbeid med lokale samarbeidspartnere innen vannredning
 • kunne vurdere vannredningsutstyret i eget hjelpekorps og utfra dette være i stand til å foreslå nyanskaffelser til eget hjelpekorps eventuelt i samarbeid med andre
 • kunne velge den beste søkeformen ved søk og redning på og ved vann
 • Motivere andre medlemmer for innsats på dette feltet
 • ha grunnleggende kunnskaper innen navigasjon og kunne navigere seg fram både dag og natt
 • kunne gjennomføre redning på sjø
 • ha kjennskap til IAMSAR og kunne jobbe utfra den

Tid
24 timer

Antall deltakere
Anbefalt minimum 10 og maksimum 20 deltakere.

Undervisningsform
Gruppearbeid, praktiske øvelser og teoriundervisning

Krav til deltakere

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem
 • Ha fylt 20 år.
 • Ha gjennomført «Kvalifisert sjøredning» (KSJØ) eller tilsvarende
 • Ha gjennomført båtførerprøven
 • Hvis deltakerne skal brukes som lagledere ved sjøredning må de ha gjennomført «Lagledelse søk og redning» (LSOR) modul 1 eller tilsvarende

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Deltakerne vurderes «Bestått» eller «Ikke bestått» i henhold til utsjekk-skjemaet. Det er kursleder sammen med fagleder og veilederne som tar denne avgjørelsen om hvem som får kurset godkjent eller ikke.
For å få kurset godkjent og få kursbevis må kursdeltakerne oppfylle målene i de enkelte temaene samt å kunne ivareta sin egen sikkerhet og kunne samarbeide med andre.


Arrangør: 1209912 - Hordaland Røde Kors
Kursstart: 11.10.2019, kl. 14:00
Kursslutt: 13.10.2019, kl. 16:00
Sted: Rongevær

Deltakeravgift: 1200
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 50998
Kursnavn: Videregående sjøredning
Påmeldingsfrist: 29.09.2019
Maks antall deltakere: 25 
Gir kompetanse: Videregående sjøredning
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Nils Vidar Hopland, Tlf: 95040298, Epost: nilsvidar@nhrk.no
Kursholder / Instruktør: