Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs organisasjon - valgkomité

Hensikt
Temakurs valgkomité skal bidra til velfungerende styrer, råd og komiteer på alle nivå i Røde Kors, og sikre at tillitsvalgte i Røde Kors gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

Målgruppe

 • medlemmer av valgkomiteer lokalt, i distriktet og sentralt
 • frivillige, som kan tenke seg å bli medlem av en valgkomité

læringsmål

  Deltakerne skal etter endt kurs ha fått:
 • Forståelse for valgkomiteen ansvar og mulighet til å påvirke i Røde Kors.
 • Kunnskap og trening i å planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidet i valgkomiteen.

Kursinnhold

 • valgkomiteens ansvar og innflytelse
 • planlegge arbeidet i valgkomiteen
 • rekruttering av kandidater
 • gjennomføring av valget
 • erfaringsoverføring til neste års valgkomité

Tid
3 timer

Antall deltakere
Minimum 5, makimum 20

Undervisningsform
Dialog og refleksjon gjennom gruppeoppgaver og erfaringsutveksling, noe forelesning

Krav til deltakere

 • fullført Introduksjon til Røde Kors
 • Norsk grunnkurs førstehjelp

Krav til kursholder

 • fullført Grunnkurs for kursholdere, evt. har tilsvarende kompetanse
 • kunnskap om Røde Kors som organisasjon

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kursbevis utstedes ved godkjent kurs.


Arrangør: 1609916 - Sør-Trøndelag RK
Kursstart: 16.09.2019, kl. 18:00
Kursslutt: 16.09.2019, kl. 21:00
Sted: Nardovn. 4 B, møterom 7
Deltakeravgift: 0
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 51172
Kursnavn: Temakurs organisasjon - valgkomité
Påmeldingsfrist: 14.09.2019
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Temakurs organisasjon - valgkomité
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Marit Sognli Gladsø, Tlf: 41562558, Epost: mgladsoe@online.no
Kursholder / Instruktør: Marit Sognli Gladsø, Tlf: 41562558, Epost: mgladsoe@online.no

Kurset er lagt opp som en workshop, og erfaringsutveksling, diskusjon om hvordan jobbe med å finne kandidater osv. er viktige elementer.