Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs omsorg - Besøksvenn med hund

Hensikt
Temakurs omsorg – Besøksvenn med hund (BVH) skal gi deltakerne nødvendig kunnskap og kompetanse til å kunne delta i aktiviteten Besøksvenn med hund. Kurset skal bidra til at frivillige blir trygge i rollen sin og bidrar til kvalitet i aktiviteten Besøksvenn med hund i samsvar med bestemmelsene for aktiviteten.

Målgruppe
Alle frivillige med egen eller annens hund.

Læringsmål

    Etter endt kurs skal deltakeren ha fått:
  • Kunnskap om og øvelse i hvordan å gjennomføre Besøksvenn med hund på en måte som gir gjensidig positivt utbytte for alle parter i besøket og ivaretar alles sikkerhet.
  • Kunnskap om og øvelse i å se og forstå egen hunds signaler, med fokus på å kunne forutse og forhindre uønskede hendelser.
  • Ha kjennskap til hvordan samarbeidet mellom Visitortjenesten og Kriminalomsorgen fungerer Kunnskap om og øvelse i hvordan skape gode læringsforutsetninger for hunden. Fokuset har vært å bli i stand til å praktisere innlæring, vedlikehold og eventuelt avlæring på en måte som ivaretar hundens velferd.
  • Kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til møte med mennesker i sårbare livssituasjoner.

Tid
26 timer fordelt på to helger (lørdag og søndag).

Antall deltakere
10 personer.

Krav til forkunnskaper

  • Det anbefales at man gjennomfører Introduksjon til Røde Kors, Psykososial førstehjelp og Grunnkurs førstehjelp i løpet av de seks første månedene som frivillig visitor. Gjennomført Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs i førstehjelp (NGF), Grunnkurs psykososial førstehjelp, Temakurs omsorg – Besøkstjenesten
  • Innhentet Røde Kors helseattest for hunden.
  • Besvart egenerklæring og signert taushetserklæring.
  • Gjennomført og bestått forhåndsvurdering av hunden.

Undervisningsform
Foredrag, praktiske øvelser, dilemmatrening og diskusjoner i grupper.

Kriterier for godkjent kurs
Kursbevis forutsetter deltagelse på begge helgene og aktiv deltakelse under hele kurset. Ekvipasjen (hund og fører) blir vurdert gjennom hele kurset for bestått/ikke bestått. Ved bestått kurs får ekvipasjen tildelt kategori(er) i henhold til bestemmelsene for aktiviteten.


Arrangør: 0909909 - Aust-Agder Røde Kors
Kursstart: 12.10.2019
Kursslutt: 13.10.2019
Sted: kristiansand
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 51423
Kursnavn: Temakurs omsorg - Besøksvenn med hund
Påmeldingsfrist: 20.09.2019
Maks antall deltakere: 10 
Gir kompetanse: Temakurs omsorg - besøkstjenesten med hund
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Ellen Rekdal, Tlf: +4797534880, Epost: Ellen.Rekdal@redcross.no
Kursholder / Instruktør: Tina Småstuen, Tlf: 91685627, Epost: tina.smaastuen@gmail.com

Dette er del en av to helger. Del to er 16-17.november. lagt inn som to kurs med samme deltagere.