Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs organisasjon - Samtale med personer i selvmordsfare

Hensikt
Hensikten med kurset?er å gi deltakerne trygghet i rollen som hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Deltakerne skal få ferdighetstrening i samtale med personer i selvmordsfare, og kunnskap om hvordan sette personer i selvmordsfare i kontakt med andre som kan hjelpe dem videre, og hvordan motivere til å oppsøke hjelp.

Målgruppe
Frivillige i Røde Kors som gjennom aktivitet møter personer i selvmordsfare.

Innhold

  • Fakta om selvmord og selvmordsforsøk
  • Holdninger til og oppfatninger om selvmordsatferd
  • Rollen som førstehjelper

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne:

  • Ha fått grunnleggende kunnskap om selvmord og selvmordsforsøk
  • f Fått bevissthet om egne holdninger og oppfatninger om selvmord
  • Fått kjennskap til kjennetegn ved personer i selvmordsfare
  • Fått trent seg på hvordan møte mennesker i selvmordsfare og hvordan intervenere i møte med personer i selvmordsfare

Tid
4 timer undervisning, inkludert gruppearbeid og ferdighetstrening

Antall deltakere
8 - 10

Krav til forkunnskaper
Gjennomført kurset Introduksjon til Røde Kors Gjennomført Grunnkurs førstehjelp

Undervisningsform
Undervisning, drøfting i gruppe og plenum, rollespill med refleksjon.

Kriterier for godkjent kursbevis
Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse under kurset.


Arrangør: 0200009 - Nesodden Røde Kors
Kursstart: 03.12.2019, kl. 18:00
Kursslutt: 04.12.2019, kl. 21:00
Sted: Nesoddtunet Sykehjem, Håkonkastet 25, Bj
Deltakeravgift: 0
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 51942
Kursnavn: Temakurs organisasjon - Samtale med personer i selvmordsfare
Påmeldingsfrist: 26.11.2019
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Temakurs organisasjon - samtale med personer i selvmordsfare
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Berit Aaslund Andersen, Tlf: 90669344, Epost: beritaa.andersen@gmail.com
Kursholder / Instruktør: Erik Røsæg, Tlf: 48002979, Epost: erik.rosag@jus.uio.no

Målgruppe er også andre interesserte. Kursets varighet er 6 timer og deltakerne må være med begge dager. Det kreves ingen forkunnskaper. Kursopplegget er laget av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Medinstruktører er Mette Holme Ingeberg og Kristine Nordås Toska. Kurset er ikke spesielt innrettet mot barn og unge i selvmorsfare.