Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Metode- og instruktørsamling redning i krevende lende

Mål og innhold
«Metode- og instruktørsamling redning i krevende lende» arrangeres som en workshop hvor metodeutvikling står øverst på programmet. Det blir lagt stor vekt på praktisk trening samt erfaringsoverføring ifm prosedyrer med mer.

Målgruppe
Målgruppe for samlingen er instruktører i kurset «søk og redning i krevende lende» samt ledere i lokale krevende lende grupper. Det kan være mulighet for å utvide deltakelse med 1 person fra enkelte krevende lende grupper.

Tid
16 timer over to dager

Arrangør
Samlingen er i regi av ressursgruppe krevende lende i Norges Røde Kors Hjelpekorps.


Arrangør: LVL1005 - Nasjonale programmer og beredskap
Kursstart: 17.04.2020, kl. 18:00
Kursslutt: 19.04.2020, kl. 16:00
Sted: Gardermoen
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 53447
Kursnavn: Metode- og instruktørsamling redning i krevende lende
Påmeldingsfrist: 10.02.2020
Maks antall deltakere: 25 
Gir kompetanse: Metode- og instruktørsamling i redning krevende lende
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Heidi Vigerust, Tlf: +4793870881, Epost: heidi.vigerust@redcross.no
Kursholder / Instruktør: Jean Salvesen, Tlf: 90012189, Epost: jean.salvesen@gmail.com