Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Ambulansepersonell

Hensikt
Etter endt kurs skal den enkelte deltaker kunne utføre og dokumentere suppleringsoppdrag for ambulansetjenesten på en tilfredsstillende og kvalitetssikker måte, samt ha forståelse for lokal beredskap.

Målgruppe
Medlemmer av hjelpekorps som har ambulansetjeneste og/eller utfører transportoppdrag utenfor vei.

Læringsmål

    Etter at kurset er avsluttet, og deltagerene er godkjent, skal de:
  • Ha gode kunnskaper om dokumentasjonsrutiner og kjenne de juridiske sidene som de blir berørt av i denne tjenesten, samt kunne lage gode rutiner for lokal tjeneste der dette blir ivaretatt.
  • Ha en dypere forståelse for hva lokal beredskap innebærer for totalberedskapen, og kunne utføre suppleringstjeneste der det offentlige trenger bistand.
  • Kunne gjøre en innsats i tilfelle store ulykker, og yte akuttmedisinsk hjelp til og transport av pasienter.
  • Ha forståelse for sikkerheten til både redningsmannskaper og pasient i forbindelse med de oppdrag som utføres, samt at dette skal kunne utføres på en kvalitativ sikker måte.
  • Kurset tar sikte på å bidra til positive holdninger i forhold til jevnlig sjekk og kontroll av utstyr.

Tid
Totalt timetall er 200, fordelt på leksjoner, øvinger, selvstudie, arbeidsoppgaver,m.m.

Antall deltakere
Anbefalt minimum 15 og maksimum 24 deltakere.

Undervisningsform
Kurset består både av teoretisk undervisning, og en vesentlig andel praktisk trening.

Krav til deltakere

  • Deltagerene skal ha gjennomført grunnopplæring og videregående førstehjelpskurs, samt ettersøking/redning barmark. Annen relevant førstehjelpskompetanse kan godkjennes etter søknad og anbefaling fra lokal korpsledelse.
  • I tillegg skal deltageren ha minst to års erfaring fra Norges Røde Kors Hjelpekorps, dokumentert av lokal korpsledelse.
  • Godkjent hjelpekorpsmedlem og ha gyldig id-kort.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve siste helg. For å få bestått kurs må en ha minimum 75% frammøte, og alle fagområder tilstrekkelig dekket etter kursledelsens vurdering. Kurset forutsetter vesentlig egenarbeid i forkant og mellom samlingene.


Arrangør: 0400032 - Brumunddal Røde Kors
Kursstart: 01.09.2020, kl. 17:30
Kursslutt: 31.01.2021, kl. 16:00
Sted: Brumunddal
Deltakeravgift: 12000
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 54545
Kursnavn: Ambulansepersonell
Påmeldingsfrist: 03.04.2020
Maks antall deltakere: 24 
Gir kompetanse: Fagkurs ambulansepersonell
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Jan Andre Kurud, Tlf: 41661244, Epost: janandre2805@hotmail.com
Kursholder / Instruktør: Jan Andre Kurud, Tlf: 41661244, Epost: janandre2805@hotmail.com

Ambulansepersonellkurs Kurs iht. Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Med akuttmedisin menes i denne forskriften medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling og/eller overvåking ved akutt oppstått/forverring av sykdom eller skade, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for pasientens liv og helse