Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert samband

Hensikt
Hensikten med en obligatorisk opplæring i samband er å sikre at alle aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps har grunnleggende kunnskaper i radiosamband og kan bruke Nødnett i samhandling med andre i henhold til krav fra DNK.

Målgruppe
Kurset er en del av grunnopplæringen i hjelpekorpset og er obligatorisk for alle aktive hjelpekorpsmedlemmer.

Kursinnhold

«Kvalifisert samband» er et brukerkurs i Nødnett. I tillegg omhandler det bruk av og prosedyrer i samband i Røde Kors generelt samt noe teknisk informasjon om samband som er nødvendig å kjenne til.
Kurset avsluttes med en ringløype.

Læringsmål

    Etter endt kurs skal hjelpekorpsmedlemmer:
  • forstå forskjellen på og bruksområdene til TMO og DMO
  • kunne betjene Nødnett-terminalene korrekt for aktuell sambandstrafikk
  • beherske riktig og god sambandsprosedyre
  • kunne sette opp mobilterminaler som gateway eller repeater

Tid
10 timer

Undervisningsform
Opplæringen gjennomføres i tre økter med en blanding av teori og praksis. Det er en praktisk sambandsøvelse i hver økt og kurset avsluttes med en ringløype.
I første økt behandles samband og Nødnett generelt, sambandsprosedyre og oppbygging av ISSI. Økten er på 2t 50m.
Andre økt tar for deg oppbygging av Nødnett, TMO og DMO, talegrupper og geosoner samt andre funksjoner i Nødnett, totalt 2t 50m.
I tredje og siste økt er det fokus på nødnett-terminalen, dekningskart for Nødnett, bruk av repeater og gateay, sambandsreglement og kontroll av sambandsutstyret, totalt 4t.
Timer i denne sammenheng er klokketimer (60 minutter). Øvelser og pauser er inkludert.

Krav til deltakere
Det stilles ingen forkunnskaper for å delta på kurset, men det forutsettes at kursdeltakerne deltar som aktive medlemmer i hjelpekorpset etter endt opplæring.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
For å få godkjent kurset må deltakerne ha deltatt på alle temaene i kurset og ha gjennomført og bestått tilhørende praktisk og teoretisk test i forbindelse med sambandsøvelsene.

Ved evaluering av deltakerne brukes et utsjekk-skjema. Utsjekk foregår ved at kursdeltakeren på oppfordring og/eller under sambandsøvelsene viser instruktøren at han/hun behersker sjekkpunktene tilfredsstillende.

Alle sjekkpunktene må være bestått for å få kurset godkjent.


Arrangør: 0700081 - Sandefjord Røde Kors
Kursstart: 23.05.2020, kl. 09:00
Kursslutt: 24.05.2020, kl. 15:00
Sted: Teams og lokalt RK lokale
Deltakeravgift: 100
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 54670
Kursnavn: Kvalifisert samband
Påmeldingsfrist: 17.05.2020
Maks antall deltakere: 24 
Gir kompetanse: Kvalifisert samband
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Rolf Ivar Mikkelsen, Tlf: 92419042, Epost: rim@team-mikkelsen.no
Kursholder / Instruktør: Rolf Ivar Mikkelsen, Tlf: 92419042, Epost: rim@team-mikkelsen.no

Testkurs - Kvalifisert Samband delvis digitalt. Det oppfordres til at alle deltakere leser "Deltakerheftet Kvalifisert samband" Kurset vil foregå med undervisning via teams. Deltagerne må derfor sette seg inn i hvordan dette fungerer før kursstart. Via epost som registreres i påmeldingen vil deltageren få en invtasjon til møte. Det oppfordres til å benytte adresse som slutter på @rodekors.org for de som har dette. Lørdag vil undervisningen foregå kun digitalt. Deltagerne kan følge undervisningen hjemme via egen PC, eller på lokalt Røde Kors hus i mindre grupper. Undervisning lørdag vil være i tiden 0900-1400 Søndag vil det foregå praktiske øvelser. Lokalt ledd MÅ stille med lokal veileder til alle grupper. Det vil bli undervisning i tiden 1000-1500, selvsagt med pauser underveis. Deltagerne må selv organisere bespisning på de enkelte Røde Kors husene. Ved spørsmål, ta kontakt på mail samband@sandefjordrk.no Velkommen til kurs :) MVH Rolf Ivar Mikkelsen