Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Aksjonsledelse - søk og redning

Hensikt
Målsettingen med kurset er å utdanne kvalifiserte aksjonsledere for søk og redning på land.

Målgruppe
Personell som i fremtiden skal ha ansvar for å lede søk- og redningsaksjoner som ikke krever spesialiserte redningsteknikker.

Kursinnhold

Kurset skal gi deltakerne nødvendige holdninger, ferdigheter og kunnskaper til å kunne lede et hjelpekorps i søk- og redningsinnsats under ulike forhold. Som basis for kursets utforming, ligger nasjonal veilleder for søk etter savnet på land.

Kursdeltakerne skal gjennom følgende tema:

 • ledelse
 • enhetlig ledelsessystem (ELS)
 • informasjon og dokumentasjon
 • pårørendehåndtering og ettersamtale.
 • øvelsesarbeid/simulering>/li>
Det blir mange praktiske øvelser i form av planspill og fullskala- aksjoner. Deltagerne får prøvd teori i praksis gjennom erfaring i operasjonell planlegging og gjennomføring av aksjoner. Deltakerne vil få kontinuerlig oppfølging av dyktige veiledere.

Læringsmål

  Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å:
 • lede «hurtigsøk» etter savnet på land (fase 1 i retningslinjen for søk etter savnet på land)
 • lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker
 • bidra til gjennomføring av søk basert på formell søksplanlegging (fase 2 og 3 i retningslinjen for søk etter savnet på land)
 • forstå enhetlig ledelsesmodell for søk etter savnet på land
 • bidra i samvirke med andre parter innen redningstjenesten på en hensiktsmessig måte

Tid
4 1/2 dager

Antall deltakere
20

Pris
Egenandel: Se invitasjon

Undervisningsform
Det blir mange praktiske øvelser der deltagerne får satt teori i praksis gjennom erfaring i å betjene KO, samt lede mannskaper under aksjoner, deriblant søk etter savnet og henteoppdrag.

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Praktiske øvelser

Krav til deltakere
Deltakerne skal før opptak til Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) ha bestått «Lagledelse søk og redning barmark» (LSOR barmark), ”Ettersøkningsledelse barmark” på distrikts nivå (B-sommer) eller ha tilsvarende kompetanse. Søker skal også beherske orientering og ha gode ferdigheter innen samband. Det er en fordel at søkeren har en spesiell interesse når det kommer til søks- og redningsarbeid. Søkere bør ha opparbeidet seg aksjonserfaring som søkemannskap eller lagførere før de søker kurset i aksjonsledelse søk og redning.

Søkerne må ha fylt 20 år, og ha gyldig hjelpekorpsprøve.

Før kurset sendes det ut et arbeidshefte med oppgaver som må besvares med tilfredsstillende resultat for å kunne delta på kurset.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Deltakerne blir vurdert under kurset, og får etter avsluttende øvelse et kursbevis med bestått/ ikke bestått.

  Deltakerne blir vurdert ut fra følgende kriterium:
 • Basisferdigheter
 • Lederegenskaper
 • Samarbeidsevner i KO
 • Evne til å lede «hurtigsøk» etter savnet på land (fase 1 i retningslinjen for søk etter savnet på land)
 • Evne til å lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker

Tilleggsinformasjon

 • Før registering i ressurssystemet foretas må godkjenning fra aktuell korpsleder innhentes. Godkjennelsen skal kunne dokumenteres ved forespørsel.
 • For å bli vurdert som søker må alle felt i registreringsskjemaet fylles ut
 • Deltakelse på kurset krever gyldig ID-kort og betalt medlemskontingent.


  Arrangør: 1209912 - Hordaland Røde Kors
  Kursstart: 19.08.2020
  Kursslutt: 23.08.2020
  Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
  Deltakeravgift: 5200
  Pris for overnatting og dagpakke:
  Pris for dagpakke:


  Kursdetaljer:
  Kurs id: 54696
  Kursnavn: Aksjonsledelse - søk og redning
  Påmeldingsfrist: 25.05.2020
  Maks antall deltakere: 15 
  Gir kompetanse: Aksjonsledelse - søk og redning
  Krav til forkunnskaper:
  Kursansvarlig: Chris Askeland, Tlf: 99617535, Epost: chrisask@icloud.com
  Kursholder / Instruktør: Bent Håvard Hellum, Tlf: 90856228, Epost: bent.hellum@gmail.com

  Viktig informasjon til deltaker: Før registering i ressurssystemet foretas må godkjenning fra aktuell korpsleder innhentes. Godkjennelse skal kunne dokumenteres ved forespørsel. For å bli vurdert som søker må alle felt i registreringsskjemaet fylles ut. Kurset krever gyldig ID-kort som bevis på bestått hjelpekorpsprøve. Hvis ID-kort ikke kan fremvises må årsak og bestått hjelpekorpsprøve dokumenteres. Medlemskontingent skal også være betalt.