Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Lagledelse søk og redning - barmark

Hensikt
Hensikten med «Lagledelse søk og redning» er å utdanne kvalifiserte lagledere innen søk og redning på land i oppdrag for Røde Kors.

Målgruppe
Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som ønsker ledelsesansvar på lagsnivå.

Kursinnhold

Modul 1 – Generelt om lagledelse
Denne delen må kjøres før barmarks- og vinterdel. Tanken er at modulen bare gjennomføres én gang.
Innføring i lagledelse tar for seg grunnleggende ledelsesteori og en gjennomgang av hvordan kurset er bygget opp. Her skal veiledere lede et gruppemøte for å få i gang gruppeprosessen og gjennomgå erfaringslæringsmodellen og hvordan lagledere i Røde Kors Hjelpekorps opprettholder SNE-prinsippet*.
* Sikker, nøyaktig og effektiv utførelse av oppdrag (SNE)
Modul 2 - lagledelse søk og redning - barmark:
Denne delen gir en grunnleggende innføring i hva en lagleder må tenke på i valg av søkemetode og hva som er fordelene og begrensningene i søkemetodene og i laget. Søkemetodene er tilpasset bruk på barmark. Delen dekker også ledelse av unnsetningspatrulje samt mulighet for øving av operative lederfunksjoner som leder uttransport og førsteinnsats underlagt aksjonsleder hvis det finnes deltakere som er i stand til å ta på seg disse oppgavene.
Siste del av modulen er en avsluttende øvelse (øvelse 5 barmark) der tidligere tema i modul 1 og modul 2 settes sammen i en helhet. Denne øvelsen fungerer også som grunnlag for vurdering av den enkeltes måloppnåelse.

Læringsmål

  Modul 1 - Generelt om lagledelse
  Etter gjennomført opplæring skal deltakerne:
 • kunne utføre situasjonsbestemt ledelse
 • kunne ivareta sikkerheten til laget, pasient og seg selv
 • kunne vurdere om utførelse av oppdraget var nøyaktig og effektiv
 • kunne benytte PIKSIB
 • kunne gjennomføre intensjonsbaserte oppdrag
 • kunne rutiner ved funn av savnede og tause vitner
 • kunne gjennomføre defusing på lagsnivå
 • kunne lede en unnsetningspatrulje1
 • vise selvinnsikt og ta til seg tilbakemeldinger

  Modul 2 - lagledelse søk og redning - barmark
  Etter gjennomført opplæring skal deltakerne:
 • kunne lede mannskap i søk på barmark2
 • kunne lede sikring og transport av pasient på båre
1Henteoppdrag («assistanseperson»)
2Stisøk med og uten flanke, søk langs naturlige veivalg, løksøk, rodesøk

Tid

Modul 1 - Generelt om lagledelse 5 timer og 45 minutter
Modul 2 - Lagledelse søk og redning - barmark 6 timer
Totalt 12 timer

Timer i denne sammenheng er klokketimer (1 time = 60 minutter).
Pausene kommer i tillegg.

Undervisningsform

Øvingsbasert undervisning!
Innholdet i lagledelse søk og redning er delt inn i temaer slik at det blir lettere å sette seg inn i fagstoffet som gjennomgås i modulene.
Selve gjennomføringen er øvingsbasert! Det vil si at fagstoffet flettes inn i de enkelte øvelsene slik at målet med øvelsene er i samsvar med målene for temaene.
I noen av temaene kan det være behov for en innledende felles teoretisk gjennomgang før praksis

Det anbefales at de enkelte modulene gjennomføres sammenhengende da vi mener det gir best faglig utbytte for kursdeltakerne. Kurset er lagt opp slik at deltakerne skal oppleve en naturlig økning i kompleksitet for hver oppgave som løses. Det hele avsluttes med en avsluttende øvelse (øvelse 5 barmark og øvelse 5 vinter) der alle momenter i kurset settes sammen til en helhet.

Under kurset skal deltakerne arbeide i grupper. Hver gruppe skal bestå av fire til seks personer. Samme gruppe benyttes gjennom hele kurset.

Krav til deltakere

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem med gyldig ID-kort
 • Bestått kvalifisert søk og redning3
 • Anbefalt gjennomført Grunnkurs ledelse14
 • Behersker framkomstmiddel5 i variert terreng og føre
3Henholdsvis barmark eller vinter, avhengig av hvilken modul av kurset som kjøres
4 Kan kjøres i tilpasset versjon som del av kurset
5 Ski, truger eller snøskuter

Vurdering og bevis for godkjent kurs
For å få kurset godkjent og få kursbevis må kursdeltakerne oppfylle målene i de enkelte modulene samt kunne ivareta sin egen sikkerhet og kunne samarbeide med andre. Bruk utsjekkskjemaet for utsjekk av hver enkelt kursdeltaker.

Evaluering
For å få kurset godkjent og få kursbevis, må kursdeltakerne oppfylle målene i de enkelte modulene samt ha vist at de kan samarbeide med andre og ivareta sin egen sikkerhet.

Litteratur

Kompendium – Søkemetoder på land, Norges Røde Kors Hjelpekorps


Arrangør: 1709917 - Nord-Trøndelag RK
Kursstart: 03.09.2020, kl. 18:00
Kursslutt: 06.09.2020, kl. 16:00
Sted: Langvassheimen, Furudalen - Namdalseid
Deltakeravgift: 900
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 54754
Kursnavn: Lagledelse søk og redning - barmark
Påmeldingsfrist: 06.07.2020
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Lagledelse søk og redning - barmark
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Bjørn Åge Fjeset, Tlf: 95088849, Epost: bjorn.age.fjeset@hotmail.com
Kursholder / Instruktør: Kim Daniel Bjørnvik Dypingen, Tlf: 41606143, Epost: kim.dypingen@rodekors.org

NB: Før registrering i ressurssystemet, må godkjenning fra korpsleder innhentes. Godkjenning betyr at deltaker tilfredsstiller kravene som er til kurset, inkludert egenandel. Godkjenning skal kunne dokumenteres ved forespørsel. Alle søkere til kurset vil innen 15. juli få tilsendt en opptaksprøve. For å få plass på kurset må den besvares og godkjennes. Svarfrist er senest 15. august. Bekreftelse for opptak sendes den enkelte deltaker direkte med kopi til korpset.