Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs organisasjon - dialog og konflikthåndtering

Hensikt
Bidra til økt kompetanse i å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner, og gjennom dette bidra til å skape gode og trygge relasjoner.

Målgruppe
Frivillig, ansatte og andre grupper

læringsmål

    Deltakerne skal etter endt kurs ha fått:
  1. Deltakerne skal få kunnskap om hva en konflikt er og vite hva som er forsterkere og dempere er i en konflikt
  2. Deltakerne skal få kunnskap om Marshall Rosenbergs modell for ikkevoldelig kommunikasjon
  3. Deltakerne skal få øvelse i å skille og uttrykke observasjoner, følelser, behov og ønsker
  4. Deltakerne skal få øvelse i metoder for å identifisere følelser, behov og ønsker hos andre

Tid
3 timer

Antall deltakere
8 -20

Undervisningsform
Presentasjon, egenrefleksjon, samtale i grupper og plenum, øvelse.

Krav til forkunnskaper
Ingen.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse gjennom hele kurset.


Arrangør: 0309903 - Oslo Røde Kors
Kursstart: 30.06.2020, kl. 17:00
Kursslutt: 30.06.2020, kl. 20:00
Sted: Christian Krohgs gate 2, Møtesenteret
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 54883
Kursnavn: Temakurs organisasjon - dialog og konflikthåndtering
Påmeldingsfrist: 17.06.2020
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Temakurs organisasjon - dialog og konflikthåndtering
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig:
Kursholder / Instruktør:

Velkommen til kurs! Kurset finner sted i Oslo Røde Kors sitt møtesenter i Christian Krohgs gate 2, rom 4. Detaljert veibeskrivelse kommer på epost noen dager i forkant. På kurset serveres det te og kaffe, se under for mer informasjon. Lurer du på om det er trygt å komme på kurs hos oss? Vi har iverksatt smittevernstiltak for å kunne legge til rette for trygg opplæring under korona-pandemien: • Vi har tilrettelagt for god håndhygiene, ekstra renhold av lokaler og mulighet for smittesporing, slik at vi kan arrangere opplæring så trygt som mulig. • Det aller viktigste smitteverntiltaket er at personer som har symptomer holder seg hjemme. Det vil si, hvis du hoster, nyser, er tett i nesa eller er forkjølet, skal du ikke komme til kurset, selv om du ellers føler deg frisk. • For å kunne gjennomføre avstandsregler, er maksimumsantall for kursdeltagere halvert. Det betyr at det er ekstra viktig at du melder fra om du likevel ikke kan komme, slik at andre evt kan få din kursplass. • Ta gjerne med egen penn og notatblokk. • For å redusere smitterisiko minimerer vi servering av snacks etc i forbindelse med kursavvikling. Ta gjerne med din egen vannflaske eller kaffe på termos, om du har lyst til det. Kaffe og te vil være tilgjengelig i lokalene. • Risikogrupper vurderer selv deltakelse: Frivillige og deltakere som er i risikogruppen gjør selv en vurdering av hvorvidt de ønsker å delta på fysiske kurs eller ikke. Vi anbefaler å se på til en hver tids gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet, og at hver enkelt vurderer i samråd med sin lege. • Deltakere og frivillige oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra kurs på tidspunkter der mange reiser