Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Videregående førstehjelp

Kursinnhold
Videregående førstehjelp.

Hensikt
Hensikten med videregående førstehjelp er å tilføre den enkelte deltaker og organisasjonen et høyere kunnskapsnivå innen faget førstehjelp.

Målgruppe
Målgruppe for kurset er:

 • Motiverte, aktive Røde Kors-medlemmer
 • Ressurspersoner som vil inneha lederfunsjoner innen førstehjelpsfaget, herunder vaktledere og lignende
 • Førstehjelpsinstruktører
 • Personell som utfører vaktoppdrag på vegne av offentlig oppdragsgiver eller andre vaktoppdrag som kan medføre pasienttransport og pasienthåndtering
 • Personell som skal håndtere pasienter i krevende situasjoner over lengre td eller lange transportetapper

Antall deltakere
For å kunne følge opp alle deltakerne under kurset, anbefales det maks 20 deltakere på kurset fordelt på fire eller fem grupper. Hver gruppe skal følges av minst én veileder. Tilgang til markører, instruktører og veiledere avgjør dette. Det er sterkt anbefalt å ha to veiledere til hver gruppe.

Læringsmål
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha

 • tilegnet seg forståelse for kroppens fysiologi og anatomi og hvordan dette påvirker utøvelse av førstehjelp
 • tilegnet seg utvidet førstehjelpskunnskap for å kunne vurdere utvikling i pasientens tilstand over tid
 • kunne anvende tilegnet kunnskap ved å utføre korrekt førstehjelp
 • utviklet seg til gode rollemodeller og utøvere av førstehjelp i organisasjonen
 • Tid
  19 timer teori 15 timer praktiske øvelser totalt 34 timer

  Krav til deltakerne
  For å delta på kurset må deltakerne

  • være godkjent medlem i Røde Kors Hjelpekorps i henhold til regelverket, herunder bestått kurset «Kvalifisert førstehjelp» og godkjent utøver av DHLR.
  • ha vært godkjent medlem i Røde Kors Hjelpekorps i minimum to (2) år
  • ha besvart og levert inn tilsendt arbeidshefte innen fastsatt tidspunkt. Dersom noen mottatte arbeidshefter ikke gjenspeiler det kunnskapsnivået som er forventet for å delta på kurset, må fagleder ta kontakt med kandidaten og oppfordre vedkommende til å tilegne seg mer kunnskap innen kursstart, levere ny besvarelse, eller la kursplassen gå videre til en annen søker.

  Gjennomføring
  Videregående førstehjelp er en blanding av teori og praktiske øvelser. Øvelsene bygger på teorileksjoner som er gjennomført samt på forventet kunnskap fra kvalifisert nivå innen førstehjelp.

  Vurdering og godkjenning
  Kursdeltakerne vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått».

  For å sikre at vurderingen blir så objektiv og konkret som mulig, brukes et vurderingsskjema (se utsjekk-skjema) med sjekkpunkt som bygger på målsettingen i kurset og refererer til emner i kursmanualen. Deltakere blir vurdert på faglig vist kompetanse, samarbeidsevner og på holdninger og verdier som ligger til rollen som Røde Kors-medlem.

  Arrangør
  «Videregående førstehjelp» kan gjennomføres på alle nivåer i organisasjonen (lokalt, i distrikt, regionalt og nasjonalt) under forutsetning av at faglig kvalitet og rammer er innenfor det som er satt for kurset.

  Litteratur
  Viktigste litteratur brukt i kurset:

  • Førstehjelp – Norsk Førstehjelpsråd
  • Den forunderlige kroppen, Gyldendal undervisning
  • Den forunderlige kroppen – Aktivitetsbok, Gyldendal undervisning
  • Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus, Gyldendal akademisk2
  • Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, Den norske lægeforening
  • Legevaktshåndboka (www.lvh.no)


  Arrangør: 1600190 - Trondheim Røde Kors
  Kursstart: 23.08.2020, kl. 18:00
  Kursslutt: 13.09.2020, kl. 18:00
  Sted: Trondheim
  Deltakeravgift:
  Pris for overnatting og dagpakke:
  Pris for dagpakke:


  Kursdetaljer:
  Kurs id: 54997
  Kursnavn: Videregående førstehjelp
  Påmeldingsfrist: 15.07.2020
  Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Videregående førstehjelp
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Atle Nes, Tlf: 98852760, Epost: atlenes@online.no
Kursholder / Instruktør:

Kurset går over to helger 21-23. august og 11-13. september