Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert elveredning

Hensikt
Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre søk ved aksjoner i tilknytning til sjø/vann

Målgruppe
Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som skal delta på redningsaksjoner i og ved elv.

Innhold

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne:

  • kunne delta som mannskap under søk og redningsaksjon ved elv på en sikker måte.
  • kunne delta som mannskap under kontaktredning (live-bait) i elv.
  • kunne bistå vannredningsleder med å lage beredskapsplaner for denne virksomheten samt bistå i opplæring av andre i Røde Kors Hjelpekorps på dette feltet.
  • kjenne til nødvendigheten av forebyggende arbeid på dette området og ut fra lokale forhold kunne bistå ledelsen med å gjennomføre kampanjer og andre tiltak.

Tid
15 timer
Timer i denne sammenheng er klokketimer (60 minutter) og er minimumstid. Små pauser er inkludert og tas etter behov.

Antall deltakere
Minimum 6, maksimum 18

Krav til forkunnskaper

  • Godkjent hjelpekorpsmedlem
  • Gjennomført og bestått Kvalifisert søk og redning (KSOR)
  • Være svømmedyktig i henhold til øvelse 3 (svømmeferdigheter og svømmetest)

Undervisningsform
Kurset er på 15 timer hvorav ni (9) timer undervisning inkludert kursåpning, avslutning og praktiske øvelser på land. Det er satt av seks (6) timer med aktiviteter i elv. Hele kurset er praktisk rettet slik at deltakernes utvikling i stor grad bygger på egne erfaringer gjort underveis i kurset (erfaringslæringsmodellen). Kurset har fokus på å gi praktisk erfaring i det å kunne ivareta egen sikkerhet og være søksmannskap. Det er derfor satt av mest tid til praktiske oppgaver som øvelser og gruppeoppgaver.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis
Ingen sluttprøve. Deltakerne vurderes underveis. Alle punkter på utsjekksskjema må være godkjent for å få kursbevis.


Arrangør: 0400436 - Tynset Røde Kors
Kursstart: 14.08.2020, kl. 19:00
Kursslutt: 16.08.2020, kl. 15:00
Sted: Trysil
Deltakeravgift: 1500
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 55001
Kursnavn: Kvalifisert elveredning
Påmeldingsfrist: 31.07.2020
Maks antall deltakere: 18 
Gir kompetanse: Kvalifisert elveredning
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Thomas Baar, Tlf: 95831542, Epost: thobaar@gmail.com
Kursholder / Instruktør: Jonas Steigen Johnsgård, Tlf: 99238828, Epost: jonas@johnsgard.no

Kurset blir kjørt i område Trysil. Det er i utganspunktet 18 plasser ,men det kan bli justert ned ved manglende instuktør kapasitet. Pris for overnatting og plassering kommer senere. Så prisen som er lagt inn er ikke endelig. Alle som skal melde seg på må lese kurs info under vannredning på korsveien. https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Kurs%20og%20oppl%C3%A6ring/Holde%20kurs/Sider/HJK-Kvalifisert-elveredning.aspx Viktig att alle som skal delta har gode svømmeferdigheter. Bekledning til bruk i vann blr holdt av oss. Vist du har eget utstyr/korps utstyr som du vil bruke så avklar dette med kursledelsen først. Informasjon om overnatting og timeplan kommer.