Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Grunnkurs søk og redning

Hensikt
Hensikten med kurset er å gi alle medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps et minimum av basiskompetanse som felles grunnlag for videre opplæring innen søk og redning. Kurset gir kompetanse som mannskap på sanitetsvakter og tilsvarende aktiviteter, men ikke kompetanse til å delta som mannskap i organisert søk og redning.

Målgruppe
Alle som vil bli aktiv medlem i Norges Røde Kors Hjelpekorps.

Kursinnhold

Kurset er delt inn i fire deler:
Del 1 – Grunnleggende del
Del 2 – Egen sikkerhet
Del 3 – Søk etter savnet
Del 4 – Avsluttende øvelse
Del 1 – Grunnleggende del
Grunnleggende del tar for seg en generell orientering om redningstjenesten i Norge og Røde Kors Hjelpekorps sitt mandat og oppdrag i dette, sikring og transport av pasient, opptreden ved funn og mentale forberedelser og debrief.
Del 2 – Egen sikkerhet
Del 2 har fokus på egensikkerheten ved enkle søks- og redningsoppdrag på barmark, i bratt og glatt lende og ved vann.
Del 3 – Søk etter savnet
Denne delen gir en grunnleggende innføring i de enkleste og mest brukte søkemetodene gjennom gruppearbeid og praktiske øvelser.
Del 4 – Avsluttende øvesle
Siste del av kurset er en sammenhengende øvelse der tidligere tema settes sammen i en helhet. Denne øvelsen fungerer også som grunnlag for vurdering av den enkeltes måloppnåelse.

Læringsmål

  Etter gjennomført opplæring skal deltakerne
 • være i stand til å yte førstehjelp på kvalifisert nivå for å kunne delta i aktiviteter i Røde Kors Hjelpekorps
 • ha kunnskap om hvorfor ulike førstehjelpstiltak blir iverksatt, når det skal iverksettes og viktighet av rett varsling til rett tid
 • forstå hva som er symptomer på at pasienten er i en alvorlig situasjon. Å gjenkjenne slike symptomer er avgjørende for å sikre rask og riktig førstehjelp og rask varsling
 • ha en generell forståelse av ulike førstehjelpstiltak i forskjellige situasjoner

Tid

Hovedmoduler Antall timer
Del 1 – Grunnleggende del 5 timer
Del 2 – Egen sikkerhet 2 timer
Del 3 – Søk etter savnet 3 timer
Del 4 – Avsluttende øvelse 5 timer
Totalt 15 timer
Timer i denne sammenheng er klokketimer (1 time = 60 minutter).
Pausene kommer i tillegg.

Undervisningsform
Det anbefales at de enkelte modulene gjennomføres sammenhengende da vi tror det gir best faglig utbytte for kursdeltakerne.

Hver gruppe skal bestå av fire til seks personer. Samme gruppe benyttes gjennom hele kurset.

Bortsett fra noe teoriundervisning inne vil mesteparten av kurset foregå ute. Deltakerne må derfor kle seg slik at de kan være mye ute. Alle metodene som demonstreres og læres i kurset gjennomføres ute i felt og øves i grupper.

Krav til deltakere

 • Gjennomført kurset Dette er Røde Kors Hjelpekorps.1
 • Gjennomført og bestått kurs i førstehjelp på kvalifisert nivå.1
 • Gjennomført og bestått Grunnkurs samband1
 • Beherske orientering i enkelt terreng 2
 • Skal kunne bære en pasient på minst 80 kg som en av fire på et bårelag minimum 500 meter
1En del av grunnopplæringen i hjelpekorpset
2For eksempel å finne fem poster i terreng meg oppgåtte stier

Vurdering og bevis for godkjent kurs
For å få kurset godkjent og få kursbevis må kursdeltakerne oppfylle målene i de enkelte modulene samt å kunne ivareta sin egen sikkerhet og kunne samarbeide med andre. Bruk det vedlagte utsjekkskjemaet.


Arrangør: 0400436 - Tynset Røde Kors
Kursstart: 04.09.2020, kl. 18:00
Kursslutt: 06.09.2020, kl. 14:00
Sted: Johnsgård Camping
Deltakeravgift: 0
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 55002
Kursnavn: Grunnkurs søk og redning
Påmeldingsfrist: 01.09.2020
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Grunnkurs søk og redning (GOR)
Krav til forkunnskaper:
Kursansvarlig: Stein Gunnar Haugen, Tlf: 95301963, Epost: vesterh04@gmail.com
Kursholder / Instruktør: Svein Arthur Engåvoll, Tlf: 48045661, Epost: Engavoll@icloud.com

Sett av helga allerede nå så. Vi kjører kombinert sommercamp og grunnkurs søk og redning . Her blir det noe for både unge og gammle medlemmer å lære. Kurset er obligatorisk for alle nye som skal være med på søk og redning. Vi dekker alt i forbindelse med reise,overnatting og mat. Mer info og timeplan kommer senere. Læringsmål Etter endt kurs skal deltakeren:​ Ha nødvendige kunnskaper og holdninger som gjør dem i stand til å være mannskap i søk og redning på en sikker, nøyaktig og effektiv måte Ha kjennskap til oppbygginga av den norske redningstjenesten Kunne søkemetodene vi bruker i Røde Kors Hjelpekorps i praksis Kjenne til rutiner ved funn av savnede og taust vitne Kunne ivareta egen sikkerhet Kjenne til mentale forberedelser, defusing og debrifing/ettersamtale Søk og redning barmark Kunne nødbivuakkering på barmark Kunne utføre grovsøk etter savnet på barmark Kunne utføre finsøk etter savnet på barmark Kunne transport av pasient på barmark Kunne utføre regndansen