Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Grunnleggende pedagogikk

Hensikt
Hensikten med kurset er å bidra til å styrke den pedagogiske kompetansen i Røde Kors ved å gi et felles grunnlag for læring i Røde Kors, og bruk av metodikk og verktøy i ulike opplæringssituasjoner

Målgruppe
Kurset er for alle frivillige og ansatte i Røde Kors som egner seg og har lyst til å drive med opplæringsarbeid og kompetansebygging i Røde Kors.

Innhold

 • Læring i Røde Kors
 • Læring og teori
 • Læringsmiljø
 • Læringsstrategier
 • Undervisningsprinsipper/sjekklista
 • Undervisningsmetoder og hjelpemidler
 • Diamanten - Didaktisk relasjonsmodell (DRM)

Læringsmål

  Etter gjennomført opplæring skal deltakerne
 • Kjenne til sentrale pedagogiske prinsipper, metoder og hjelpemidler/verktøy og kunne bruke disse bevisst for å oppnå best mulig læring
 • Være i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning
 • Være bevisst på hvilke utfordringen og muligheter som er forbundet med læring og undervisning i Røde Kors

Tid
17 timer kurssamling, 1/2 time e-læring og 2 1/2 time innleveringsoppgave

Antall deltakere
5-15

Krav og forventninger til kursdeltakerne

  For å delta på kurs-samlingen må deltakerne
 • Ha gjennomført e-læringsdelen av kurset
 • Ha besvart og levert inn tilsendt innleveringsoppgave innen fristen og bestått dette
 • Ha interesse for og være egnet til pedagogisk arbeid

Undervisningsform

  Hele kurset består av tre elementer:
 • E-læringsdel som skal tas før kurshelgen
 • Innleveringsoppgave etter at e-læringsdelen er gjennomført
 • Kurssamling – erfaringslære/undervisningspraksis og grupperefleksjon

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kursbevis forutsetter godkjent e-læring, godkjent innleveringsoppgave og aktiv deltakelse gjennom hele samlingen.


Arrangør: 1709917 - Nord-Trøndelag RK
Kursstart: 23.10.2020, kl. 18:00
Kursslutt: 25.10.2020, kl. 16:00
Sted: Quality Hotel Grand Steinkjer
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 55106
Kursnavn: Grunnleggende pedagogikk
Påmeldingsfrist: 15.09.2020
Maks antall deltakere: 12 
Gir kompetanse: Grunnleggende pedagogikk
Krav til forkunnskaper: