Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Grunnkurs psykososial førstehjelp

Hensikt
Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelper for mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon eller nettopp har gjennomlevd dette. Kurset gir innsikt i hvilke grunnholdninger som har betydning for å yte god psykososial støtte. Gjennom oppgaver og øvelser skal deltagerne få trene på hvordan slik støtte best kan gis.
Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe
Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.

Læringsmål

 • Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner.
 • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme.

 • 1. VÆR nærværende
 • Deltagerne skal få kunnskap om fysisk og psykisk nærvær.
 • Deltagerne skal få kjenneskap til hvordan en kan forholde seg empatisk i møte med mennesker som har blitt utsatt for en kritisk hendelse.

 • 2. LYTT oppmerksomt
 • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan å lytte med en aktiv og støttende holdning.
 • Deltageren skal få trening på aktiv lytting.

 • 3. AKSEPTER ulike reaksjoner
 • Deltagerne skal få kunnskap om normale reaksjonsmønstre i unormale situasjoner.
 • Deltagerne skal få en forståelse for hvordan de best kan møte forskjellige reaksjoner.

 • 4. GI omsorg og praktisk hjelp
 • Deltagerne skal få en forståelse for betydningen av alminnelig omsorg og praktisk hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan avdekke behov og bistå med hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvilken type holdninger og handlinger det er viktig å ta med seg inn i rollen som Røde Kors aktør i møte med mennesker i kritiske situasjoner.
 • Deltakerne skal få innsikt i hva man som hjelper bør unngå å si eller gjøre i møte med en berørt.

Tid
3 timer

Antall deltakere
Anbefalt mellom 12-40 deltakere

Undervisningsform
Teori, gruppeoppgaver, øvelser og dialog.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis
Gjennomført hele kurset og aktiv deltagelse.


Arrangør: 0309903 - Oslo Røde Kors
Kursstart: 17.09.2020, kl. 18:00
Kursslutt: 17.09.2020, kl. 21:00
Sted: Christian Krohgs gt2, Møtesenteret
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 55138
Kursnavn: Grunnkurs psykososial førstehjelp
Påmeldingsfrist: 17.09.2020
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Grunnkurs psykososial førstehjelp
Krav til forkunnskaper:

Kurset holdes i Møtesenteret til Oslo Røde Kors i Christian Krohgs gate 2. Detaljert veibeskrivelse kommer på epost noen dager i forkant. På kurset serveres det te og kaffe. Lurer du på om det er trygt å komme på kurs hos oss? Vi har iverksatt smittevernstiltak for å kunne legge til rette for trygg opplæring under korona-pandemien: • Vi har tilrettelagt for god håndhygiene, ekstra renhold av lokaler og mulighet for smittesporing, slik at vi kan arrangere opplæring så trygt som mulig. • Det aller viktigste smitteverntiltaket er at personer som har symptomer holder seg hjemme. Det vil si, hvis du hoster, nyser, er tett i nesa eller er forkjølet, skal du ikke komme til kurset, selv om du ellers føler deg frisk. • For å kunne gjennomføre gjeldende avstandsregler, er maksimumsantall for kursdeltagere i våre lokaler halvert. Det betyr at det er ekstra viktig at du melder fra om du likevel ikke kan komme, slik at andre evt kan få din kursplass. • Ta gjerne med egen penn og notatblokk. • For å redusere smitterisiko minimerer vi servering av snacks etc i forbindelse med kursavvikling. Ta gjerne med din egen vannflaske eller kaffe på termos, om du har lyst til det. Kaffe og te vil være tilgjengelig i lokalene. • Personer i risikogrupper vurderer selv deltakelse: Frivillige og deltakere som er i risikogruppen gjør selv en vurdering av hvorvidt de ønsker å delta på fysiske kurs eller ikke. Vi anbefaler å se på til en hver tids gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet for denne gruppen, og at hver enkelt vurderer i samråd med sin lege. • Deltakere og frivillige oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra kurs på tidspunkter der mange reiser