Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Grunnkurs psykososial førstehjelp

Hensikt
Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelper for mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon eller nettopp har gjennomlevd dette. Kurset gir innsikt i hvilke grunnholdninger som har betydning for å yte god psykososial støtte. Gjennom oppgaver og øvelser skal deltagerne få trene på hvordan slik støtte best kan gis.
Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe
Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.

Læringsmål

 • Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner.
 • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme.

 • 1. VÆR nærværende
 • Deltagerne skal få kunnskap om fysisk og psykisk nærvær.
 • Deltagerne skal få kjenneskap til hvordan en kan forholde seg empatisk i møte med mennesker som har blitt utsatt for en kritisk hendelse.

 • 2. LYTT oppmerksomt
 • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan å lytte med en aktiv og støttende holdning.
 • Deltageren skal få trening på aktiv lytting.

 • 3. AKSEPTER ulike reaksjoner
 • Deltagerne skal få kunnskap om normale reaksjonsmønstre i unormale situasjoner.
 • Deltagerne skal få en forståelse for hvordan de best kan møte forskjellige reaksjoner.

 • 4. GI omsorg og praktisk hjelp
 • Deltagerne skal få en forståelse for betydningen av alminnelig omsorg og praktisk hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan avdekke behov og bistå med hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvilken type holdninger og handlinger det er viktig å ta med seg inn i rollen som Røde Kors aktør i møte med mennesker i kritiske situasjoner.
 • Deltakerne skal få innsikt i hva man som hjelper bør unngå å si eller gjøre i møte med en berørt.

Tid
3 timer

Antall deltakere
Anbefalt mellom 12-40 deltakere

Undervisningsform
Teori, gruppeoppgaver, øvelser og dialog.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis
Gjennomført hele kurset og aktiv deltagelse.


Arrangør: 0309903 - Oslo Røde Kors
Kursstart: 24.11.2020, kl. 18:00
Kursslutt: 24.11.2020, kl. 20:00
Sted: Digitalt kurs på verktøyet Zoom
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 55146
Kursnavn: Grunnkurs psykososial førstehjelp
Påmeldingsfrist: 24.11.2020
Maks antall deltakere: 40 
Gir kompetanse: Grunnkurs psykososial førstehjelp
Krav til forkunnskaper:

Dette kurset finner sted på det digitale verktøyet Zoom, og ikke på fysisk lokasjon. Vi anbefaler å laste ned Zoom-appen så raskt som mulig, og å logge på i god tid i forkant på selve kursdagen. Slik får du sjekket at alt virker som det skal, og sikrer deg at du får med deg kurset. Vi anbefaler å laste ned appen på en datamaskin om du har tilgang til dette. Frivilige fra andre lokalforeninger enn Oslo får plass på kurs rett før kursdatoer Du vil få mail med nødvendige passord og tilgang til kurset i forkant av kurset. Kurset varer ca 2 timer, slik at vi får god nok tid til det vi skal. (Se bort fra opplysningen om varighet 1,5 timer i teksten over). Velkommen til digitalt kurs! Lurer du på om det er trygt å komme på kurs hos oss? Vi har iverksatt smittevernstiltak for å kunne legge til rette for trygg opplæring under korona-pandemien: • Vi har tilrettelagt for god håndhygiene, ekstra renhold av lokaler og mulighet for smittesporing, slik at vi kan arrangere opplæring så trygt som mulig. • Det aller viktigste smitteverntiltaket er at personer som har symptomer holder seg hjemme. Det vil si, hvis du hoster, nyser, er tett i nesa eller er forkjølet, skal du ikke komme til kurset, selv om du ellers føler deg frisk. • For å kunne gjennomføre gjeldende avstandsregler, er maksimumsantall for kursdeltagere i våre lokaler halvert. Det betyr at det er ekstra viktig at du melder fra om du likevel ikke kan komme, slik at andre evt kan få din kursplass. • Ta gjerne med egen penn og notatblokk. • For å redusere smitterisiko minimerer vi servering av snacks etc i forbindelse med kursavvikling. Ta gjerne med din egen vannflaske eller kaffe på termos, om du har lyst til det. Kaffe og te vil være tilgjengelig i lokalene. • Personer i risikogrupper vurderer selv deltakelse: Frivillige og deltakere som er i risikogruppen gjør selv en vurdering av hvorvidt de ønsker å delta på fysiske kurs eller ikke. Vi anbefaler å se på til en hver tids gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet for denne gruppen, og at hver enkelt vurderer i samråd med sin lege. • Deltakere og frivillige oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra kurs på tidspunkter der mange reiser