Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs organisasjon - Taushetsplikt

Hensikt
Kurset skal styrke deltakernes evne til å gjenkjenne situasjoner som på ulike vis omhandler taushetsplikt og håndtere disse i tråd med regler for taushetsplikt.

Målgruppe
Alle frivillige og ansatte. Kurset er obligatorisk for ansatte.

Antall deltakere
15 - 25

Læringsmål

  1. Deltakerne skal få en innføring i de viktigste reglene om taushetsplikt og opplysningsplikt.
  2. Deltakerne skal få innføring i relevante unntak fra taushetsplikt.
  3. Deltakerne skal få kjennskap til viktige dokumenter: Etikk- og taushetserklæring og Veileder om taushetsplikten.
  4. Deltakerne skal få kunnskap om hvordan man går frem med taushetsbelagt informasjon.
  5. Deltakerne skal få en innføring i regler om taushetsplikt i rettergang.
  6. Deltakerne skal få kjennskap til regler for taushetsplikt blant helsepersonell.
  7. Deltakerne skal øke sine ferdigheter i å løse situasjoner som omhandler taushetsplikt og meldeplikt som de kan komme opp i.

Tid
3 timer

Krav til forkunnskaper
Gjennomført Introduksjon til Røde Kors

Undervisningsform
Forelesning, plenumsdiskusjoner, dialog, øvelser og gruppeoppgaver.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse i hele kurset.
Ved godkjent kurs utstedes kursbevis.


Arrangør: 0309903 - Oslo Røde Kors
Kursstart: 23.09.2020, kl. 17:30
Kursslutt: 23.09.2020, kl. 20:00
Sted: Oslo Røde Kors
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 55269
Kursnavn: Temakurs organisasjon - Taushetsplikt
Påmeldingsfrist: 23.09.2020
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Temakurs organisasjon - Taushetsplikt
Krav til forkunnskaper:

Kurset holdes Møtesentret til Oslo Røde Kors i Christian Krohgs gate 2, rom 4. Detaljert veibeskrivelse kommer på epost noen dager i forkant. På kurset serveres det te og kaffe. Lurer du på om det er trygt å komme på kurs hos oss? Vi har iverksatt smittevernstiltak for å kunne legge til rette for trygg opplæring under korona-pandemien: •            Vi har tilrettelagt for god håndhygiene, ekstra renhold av lokaler og mulighet for smittesporing, slik at vi kan arrangere opplæring så trygt som mulig. •            Det aller viktigste smitteverntiltaket er at personer som har symptomer holder seg hjemme. Det vil si, hvis du hoster, nyser, er tett i nesa eller er forkjølet, skal du ikke komme til kurset, selv om du ellers føler deg frisk. •            For å kunne gjennomføre gjeldende avstandsregler, er maksimumsantall for kursdeltagere i våre lokaler halvert. Det betyr at det er ekstra viktig at du melder fra om du likevel ikke kan komme, slik at andre evt kan få din kursplass. •            Ta gjerne med egen penn og notatblokk. •            For å redusere smitterisiko minimerer vi servering av snacks etc i forbindelse med kursavvikling. Ta gjerne med din egen vannflaske eller kaffe på termos, om du har lyst til det. Kaffe og te vil være tilgjengelig i lokalene. •            Personer i risikogrupper vurderer selv deltakelse: Frivillige og deltakere som er i risikogruppen gjør selv en vurdering av hvorvidt de ønsker å delta på fysiske kurs eller ikke. Vi anbefaler å se på til en hver tids gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet for denne gruppen, og at hver enkelt vurderer i samråd med sin lege. •            Deltakere og frivillige oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra kurs på tidspunkter der mange reiser