Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs organisasjon - beredskap for valgte ledere

Hensikt
Hensikten med kurset er å øke beredskapskompetansen og interessen på alle nivåer i organisasjonen, og spesielt i lokalforeningene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å begynne arbeidet med å utarbeide beredskapsplaner, inngå samarbeidsavtaler med kommune om beredskap og arrangere øvelser. Kurset har som mål å gjøre tillitsvalgte i stand til å jobbe med de mål for beredskapsarbeidet som til enhver tid gjelder i hovedprogram, langtidsprogram og strategi for samfunnssikkerhet og beredskap.

Målgruppe
Tillitsvalgte og oppnevnte ledere i lokal-, distrikts- og sentralleddet, samt medlemmer av beredskapsutvalg på lokal- og distriktsplan. Den primære målgruppen er lokalforeningsleder, beredskapsansvarlig, distriktsstyre og beredskapsutvalg.

Innhold

 1. Beredskap generelt
 2. Samfunnssikkerhet og beredskap i Norge
 3. Rolleavklaring og ansvarsavgrensning
 4. Hvordan få til samarbeid om beredskap med lokale myndigheter
 5. Hvordan utarbeide en beredskapsplan
 6. Hvordan utarbeide en samarbeidsavtale
 7. Hvordan planlegge og gjennomføre øvelser
 8. Øvelse

Læringsmål
Etter endt kurs har deltakerne:

 1. fått kunnskap om hva beredskap er
 2. fått kunnskap om og forståelse for forventningene til valgte ledere i beredskapsorganisasjonen Røde Kors
 3. fått grunnleggende kjennskap til organiseringen av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge, samt fått grunnleggende kjennskap til kommunal beredskapsplikt og relevant lovverk
 4. fått kjennskap til hva den frivillige rollen innebærer, samt ansvarsavgrensning
 5. fått kunnskap om samarbeid mellom Røde Kors og myndigheter på beredskapsfeltet
 6. fått kunnskap om beredskapsplanlegging og hvordan en beredskapsplan kan utarbeides
 7. fått kunnskap om hvordan samarbeidsavtaler kan utarbeides
 8. fått kunnskap om hvordan øvelser kan planlegges og gjennomføres

Tid
8 timer

Antall deltakere
8 til 25

Undervisningsform
Dialog, øvelser, oppgaver, gruppearbeid, idémyldring, energizers, diskusjon, monolog.

Krav til forkunnskaper

  Gjennomført:
 • Introduksjon til Røde Kors
  Gjennomført eller plan for gjennomføring av:
 • Grunnkurs i førstehjelp
 • Grunnkurs psykososial førstehjelp

Anbefaling
Deltakere bør ha satt seg inn i eksisterende avtale- og planverk på beredskapsområdet for egen lokalforening/distrikt.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Delene beskrevet i punktene 1 og 2 under «Innhold» gjennomgås primært som forelesning. I del 3 vil mesteparten av tiden brukes til dialog og refleksjon, gjennomgang av dilemmaer og erfaringsutveksling i grupper. Delene 4 – 6 vil bestå av innledende forelesning, men hovedsakelig arbeid i grupper. Del 7 er en praktisk øvelse f.eks. i form av skrivebordsøvelse i grupper.

Kursmateriell
Deltakerhefte utdelt på eller i forkant av kurset.


Arrangør: 1609916 - Sør-Trøndelag RK
Kursstart: 21.09.2020, kl. 17:00
Kursslutt: 28.09.2020
Sted: Nardoveien 4 B
Deltakeravgift: 0
Pris for overnatting og dagpakke: 0
Pris for dagpakke: 0


Kursdetaljer:
Kurs id: 55547
Kursnavn: Temakurs organisasjon - beredskap for valgte ledere
Påmeldingsfrist: 15.09.2020
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Temakurs organisasjon - beredskap for ledere
Krav til forkunnskaper: