Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs organisasjon - dialog og konflikthåndtering nivå 2

Hensikt
Utvide din forståelse og kunnskap om modellen fra kursets del 1, og øve deg på å redusere konflikter gjennom empatisk lytting. Dele erfaringer, undring og refleksjoner med andre frivillige i Røde Kors, og relatere det til din aktivitet i Røde Kors.

Målgruppe
Frivillig, ansatte i Røde Kors.

læringsmål

    Deltakerne skal etter endt kurs ha fått:
  1. Deltagerne skal få utvidet kunnskap om, og bli tryggere på, modellen til Marshall Rosenberg (modellen fra kursets del 1).
  2. Deltagerne skal få lære hva empati er, og hvordan det skiller seg fra sympati.
  3. Deltagerne skal lære hvordan du kan handle empatisk.
  4. Deltagerne skal oppleve å lytte empatisk, og å bli lyttet til empatisk av en annen.
  5. Deltagerne skal få egne erfaringer gjennom øvelser, og refleksjon gjennom dialog.

Tid
3 timer

Antall deltakere
8 -20

Krav til forkunnskaper
Du må ha deltatt på kurset Dialog og konflikthåndtering. Del 1: Forebygge og dempe konflikter.

Undervisningsform
Dialog, deling i grupper, øvelser i par og i gruppe, diskusjon video/powerpoint

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse gjennom hele kurset.


Arrangør: 0309903 - Oslo Røde Kors
Kursstart: 26.11.2020, kl. 17:00
Kursslutt: 26.11.2020, kl. 19:00
Sted: Digitalt kurs på verktøyet Zoom
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 55845
Kursnavn: Temakurs organisasjon - dialog og konflikthåndtering nivå 2
Påmeldingsfrist: 26.11.2020
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Temakurs organisasjon - dialog og konflikthåndtering nivå 2
Krav til forkunnskaper:

Vi anbefaler kursdeltakere deltagelse på Dialog og konflikthåndtering nivå 1 i god i forkant for størst kursutbytte. Kurset holdes i Møtesenteret til Oslo Røde Kors i Christian Krohgs gate 2. Detaljert veibeskrivelse kommer på epost noen dager i forkant. På kurset serveres det te og kaffe. Lurer du på om det er trygt å komme på kurs hos oss? Vi har iverksatt smittevernstiltak for å kunne legge til rette for trygg opplæring under korona-pandemien: •            Vi har tilrettelagt for god håndhygiene, ekstra renhold av lokaler og mulighet for smittesporing, slik at vi kan arrangere opplæring så trygt som mulig. •            Det aller viktigste smitteverntiltaket er at personer som har symptomer holder seg hjemme. Det vil si, hvis du hoster, nyser, er tett i nesa eller er forkjølet, skal du ikke komme til kurset, selv om du ellers føler deg frisk. •            For å kunne gjennomføre gjeldende avstandsregler, er maksimumsantall for kursdeltagere i våre lokaler halvert. Det betyr at det er ekstra viktig at du melder fra om du likevel ikke kan komme, slik at andre evt kan få din kursplass. •            Ta gjerne med egen penn og notatblokk. •            For å redusere smitterisiko minimerer vi servering av snacks etc i forbindelse med kursavvikling. Ta gjerne med din egen vannflaske eller kaffe på termos, om du har lyst til det. Kaffe og te vil være tilgjengelig i lokalene. •            Personer i risikogrupper vurderer selv deltakelse: Frivillige og deltakere som er i risikogruppen gjør selv en vurdering av hvorvidt de ønsker å delta på fysiske kurs eller ikke. Vi anbefaler å se på til en hver tids gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet for denne gruppen, og at hver enkelt vurderer i samråd med sin lege. •            Deltakere og frivillige oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra kurs på tidspunkter der mange reiser