Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Hjelpekorpsprøven

Kursmal: Hjelpekorpsprøven
Arrangør: 0700082 - Tønsberg Røde Kors
Kursstart: 20.10.2020, kl. 18:00
Kursslutt: 20.10.2020, kl. 21:00
Sted: Tønsberg Røde Kors
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 55865
Kursnavn: Hjelpekorpsprøven
Påmeldingsfrist: 13.10.2020
Maks antall deltakere: 8 
Gir kompetanse: Hjelpekorpsprøven
Krav til forkunnskaper:

Denne versjonen av praktisk prøve i kvalifisert førstehjelp er revidert for å tilfredsstille nasjonale anbefalinger til smittevern i forbindelse med koronapandemien 2020. Versjonen er revidert mai 2020 og er gjeldende inntil nye retningslinjer foreligger. Det er viktig at alle som skal gjennomføre praktisk prøve i sitt korps setter seg inn i den nye versjonen i forkant. Denne førstehjelpsprøven brukes som avsluttende prøve til kurset «Kvalifisert førstehjelp» (KFØR). Den er også én av prøvene i «Hjelpekorpsprøven» for resertifisering av medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps. På hver oppgave velges det ettav tre ulike scenario (A, B eller C). Tilgjengelige ressurser i hjelpekorpset kan avgjøre hvilke scenario som velges. Dersom man har mulighet og ressurser nokkan kandidaten selv trekke scenario om alt ligger til rette for det. Vi anbefaler at det benyttes ulike scenarier. Utsjekk av HLR og DHLR kan gjennomføres i forbindelse med leksjonene i dette. I forbindelse med gjennomføring av prøven i smittevernversjonen anbefales det at HLR og DHLR-posten utføres ved alle gjennomføringer, uavhengig av om utsjekk er gjort i forbindelse med kurs. Dette for å tilrettelegge for at det både vises pustesjekk på bevisstløs: puster og bevisstløs: puster ikke. Utsjekken skal også gjennomføres i forbindelse med resertifisering av hjelpekorpsmedlemmene! Forberedelser Det er viktig at sensorene er samkjørte for hvordan praktisk prøve blir gjennomført. Vi anbefaler derfor at distriktsensor/hovedsensor gjennomfører en briefing med markører og sensorer før prøven. Det er også viktig at kandidatene før prøvestart får en innføring i metode for vurdering, gjennomføring og eventuelle andre «spilleregler». Det skal opplyses til kandidaten at kommunikasjon primært skal være mellom pasienten og kandidaten, mens varsling gjøres til sensor. Det skal også opplyses til kandidaten at utstyr som kan benyttes i hver oppgave blir gjort lett tilgjengelig. Det anbefales at gjennomføring av alle tre oppgaver skjer på samme dag og gjerne ute. Oppretthold smittevern ved gjennomføring. Sjekk oppdaterte retningslinjer for antall personer som kan være samlet. Deltakerne skal informeres om aktuelle smittevernhensyn, gjerne i god tid i forkant av at prøven skal gjennomføres. -Ved sjekk av luftveier på bevisstløs pasient skal man ikke ta ansiktet sitt bort til pasienten sitt ansikt. Pust skal observeres på en armlengdes avstand. Man skal fortelle høyt hva man til vanlig ville gjort (føle, lytte, se).-Frie luftveier skal kun demonstreres på dukke. Deltakerne skal fortelle muntlig at de ville ha gitt fri luftvei, og da få en dukke til å demonstrere hvordan de vil utføre dette. -Man skal for alle pasienter unngå å ta på deres hender og ansikt. Det er likevel greit å sjekke puls på håndledd med hansker på.-Man kan spørre sensor hvis man er usikker på om man bryter smittevernhensyn. Ved tvil forteller man muntlig hva man ville gjort. -Førstehjelper skal benytte hansker ved all kontakt med pasient. -Sideleie kan utføres på markør, men revurdering av pust skal ikke utføres ved å legge hodet inntil pasientens munn, kun rapporteres muntlig med beskrivelse av hva man ville gjort. Gjennomføring Utførelse av hjelpekorpsprøven for deltakere på KFØR skal gjennomføres i allerede opprettede kohorter, som medfører at deltakere skal benytte “sin” markør, KVALIFISERT FØRSTEHJELP Ved gjennomføring av HLR på dukke skal dukken vaskes i henhold til smittevaskerutiner. Se anbefalinger fra leverandør, eks. https://laerdal.force.com/HelpCenter/s/article/Hygiene-and-cleaning-procedures-for-CPR-manikins. Lungen på dukken må byttes mellom hver kandidat. Hvis dette ikke er mulig å etterleve, så skal HLR utføres uten innblåsninger. Det er sensorens oppgave å skape trygge og forutsigbare rammer for kandidaten slik at det føles ufarlig å ta prøven. Tillat å ta «time-out» hvis nervøsiteten skulle bli for stor og start på nytt når stressnivået er senket. Det hviler et ansvar på sensor for å kunne ta gode vurderinger underveis. En sensor skal legge til rette for at kandidaten får mulighet til å vise sine kunnskaper i en trygg og vennlig atmosfære. Det skal føles positivt og spennende å ta praktisk prøve, men prøven skal være reell og det skal ikke fires på kravene for bestått! La kandidaten også oppleve prøvearenaen som en læringsarena. Tid angitt på prøvearket er maksimum tid til disposisjon. Kandidaten kan gjennomføre oppgaven på mindre enn angitt maksimumstid. Det er ikke tillatt med andre hjelpemidler enn det som er beskrevet i prøven. A-sjekkpunktene er punkter som må gjennomføres for å bestå. I oppgave 1 skal A-sjekkpunktene gjennomføres i den rekkefølgen de er angitt. Dette er i henhold til anerkjent behandlingsprotokoll for «Bevisstløs pasient som puster normalt». I oppgave 2 og 3 kan rekkefølgen i A-punktene fravikes da dette ikke er livreddende tiltak. A-punktene anses å representere et minimum av kompetanse man skal forvente av en kvalifisert førstehjelper i Røde Kors Hjelpekorps. B-sjekkpunktene er punkter som kandidaten bør gjennomføre, men som ikke fører til stryk dersom noen av punktene er utelatt. Man må imidlertid ha gjennomført et minimum av B-punkter på tilfredsstillende måte for å bestå. Dette er angitt under hver oppgave. C-sjekkpunktet inneholder ett teoretisk spørsmål i hver oppgave som sensor stiller til kandidaten. Dette er ikke et valgfritt punkt. Rett svar på spørsmålet er tellende for den totale vurderingen. Oppsummert må kandidaten gjennomføre alle A-sjekkpunkter, samt et minimum av B-og C-sjekkpunkter slik det er angitt i oppgaven for å bestå førstehjelpsprøven. Husk at prøven er en utsjekk på hva kandidaten kan, ikkehva kandidaten ikke kan!! Avslutning Tid til vurdering og tilbakemelding fra sensor kommer i tillegg til gjennomføringstid. Det er hensiktsmessig at kandidaten får tilbakemelding med oppnådd resultat og forbedringsområder etter hver gjennomført oppgave. Det skal opplyses om posten er bestått eller ikke, enten etter hver post eller etter at hele prøven er gjennomført