Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert førstehjelp

Hensikt
Kvalifisert førstehjelp skal bringe deltakerne opp til kvalifisert nivå i førstehjelp i samsvar med retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. Kurset er tilpasset de behov som hjelpekorpset har med tanke på beredskap ved sanitetsvakter og andre oppdrag hvor det er forventet å yte førstehjelp.

Målgruppe
Alle som vil bli aktiv medlem i Norges Røde Kors Hjelpekorps..

Kursinnhold

Kurset er delt inn i fire deler:
Del 1 – Den første livreddende hjelpen
Del 2 – Alvorlige skader og sykdomstilstander
Del 3 – Ulykker og forebyggende tiltak
Del 4 – Avsluttende prøver
Del 1 – Den første livreddende hjelpen
Vi starter kurset med fokus på sikkerhet og varsling for så å vektlegge pasientundersøkelse som utgangspunkt for å kunne gi den første livsviktige hjelpen. Førstehjelpens ABCD – frie luftveier, pusten, blodsirkulasjon og bevissthet blir gjennomgått i tillegg til opplæring i Hjerte-lunge-redning (HLR) og bruk av hjertestarter (DHLR).
Del 2 – Alvorlige skader og sykdomstilstander
Del to tar for seg de fleste alvorlige skader og sykdomstilstander som vi kan komme bort i, også mange av livstruende karakter. Smerter og skader ulike steder på kroppen, kramper, forgiftninger, forstyrrelser i kroppstemperaturen, akutte barnesykdommer og skader på muskler og skjelett er temaer som blir gjennomgått.
Del 3 – Ulykker og forebyggende tiltak
Denne delen tar for seg forskjellige ulykkestyper og hendelser og egensikkerhet i forbindelse med dette i tillegg til trafikkulykker, psykososial førstehjelp, transport av pasient og hygiene.
Del 4 – Avsluttende prøver
Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.

Læringsmål

  Etter gjennomført opplæring skal deltakerne
 • være i stand til å yte førstehjelp på kvalifisert nivå for å kunne delta i aktiviteter i Røde Kors Hjelpekorps
 • ha kunnskap om hvorfor ulike førstehjelpstiltak blir iverksatt, når det skal iverksettes og viktighet av rett varsling til rett tid
 • forstå hva som er symptomer på at pasienten er i en alvorlig situasjon. Å gjenkjenne slike symptomer er avgjørende for å sikre rask og riktig førstehjelp og rask varsling
 • ha en generell forståelse av ulike førstehjelpstiltak i forskjellige situasjoner

Tid

Hovedtema Antall timer
Del 1 – Den første livreddende hjelpen (9 temaer) 13 timer
Del 2 – Alvorlige skader og sykdomstilstander (10 temaer) 12 timer
Del 3 – Ulykker og forebyggende tiltak (4 temaer) 5 timer
Del 4 – Avsluttende prøver (teoriprøve og praktisk prøve) 3 timer
Totalt 33 timer

Undervisningsform
Kurset skal gjennomføres med en symptombasert tilnærming til emnene og mindre fokus på diagnosenavn.

Vi anbefaler tre ulike rammer for gjennomføring av kurset. Det kan holdes over

 1. to helger á 15 timer (fredag – søndag)
 2. 10 kvelder á tre timer (vi anbefaler to kvelder per uke i fem uker)
 3. fire kvelder á tre timer pluss en helg på 15 timer (fredag – søndag)
Kurset kan selvfølgelig gjennomføres i en kombinasjon av dette eller på andre måter. Lokale forhold må være bestemmende for hvordan kurset skal organiseres og gjennomføres.

Krav til deltakere

Det kreves ingen forkunnskaper i førstehjelp for å delta på førstehjelpskurset, men deltakerne skal ha gjennomført kurset «Introduksjon til Røde Kors». Vi anbefaler også at kurset «Dette er Røde Kors Hjelpekorps» er gjennomført på forhånd da dette kurset bl.a. sier noe om krav til hjelpekorpsmedlemmer generelt og krav til opplæring i hjelpekorpset.

Vurdering og bevis for godkjent kurs

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve som må være bestått for å bli godkjent førstehjelper på kvalifisert nivå. Kunnskapene må vedlikeholdes gjennom regodkjenning i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for Røde Kors Hjelpekorps.

Deltakerne må være tilstede på alle undervisningstemaene for å få kurset godkjent, eller dokumentere at kunnskapen er tilegnet på annen måte.

Evaluering
I kurset inngår

 • individuell test i hjerte-lunge-redning (HLR) og i bruk av hjertestarter (DHLR)
 • teoretisk prøve
 • praktisk prøve med tre poster

Alle testene og prøvene må være bestått for å få godkjent kurset.


Arrangør: 1000310 - Vennesla Røde Kors
Kursstart: 16.04.2021, kl. 18:00
Kursslutt: 25.04.2021, kl. 20:00
Sted: Vennesla
Deltakeravgift: 0
Pris for overnatting og dagpakke: 0
Pris for dagpakke: 0


Kursdetaljer:
Kurs id: 57182
Kursnavn: Kvalifisert førstehjelp
Påmeldingsfrist: 31.03.2021
Maks antall deltakere: 10 
Gir kompetanse: Kvalifisert førstehjelp
Krav til forkunnskaper: