Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert søk og redning - barmark

Hensikt
Hensikten med kurset «Kvalifisert søk og redning» er å gi alle mannskaper i Røde Kors Hjelpekorps kompetanse innen søk og redning på kvalifisert nivå på barmark. Kurset gir kompetanse som mannskap på alle aksjonstyper som ikke krever spesialkompetanse.

Målgruppe
Målgruppen for dette kurset er aktive medlemmer som skal delta på søks- og redningsoppdrag på barmark.

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakeren:

 • ha nødvendige kunnskaper og holdninger som gjør dem i stand til å være mannskap i søk og redning på en sikker, nøyaktig og effektiv måte
 • ha kjennskap til oppbygginga av den norske redningstjenesten
 • kunne søkemetodene vi bruker i Røde Kors Hjelpekorps i praksis
 • kjenne til rutiner ved funn av savnede og taust vitne
 • kunne ivareta egen sikkerhet
 • kjenne til mentale forberedelser, defusing og debrifing/ettersamtale
 • kunne nødbivuakkering på barmark
 • kunne utføre grovsøk etter savnet på barmark
 • kunne utføre finsøk etter savnet på barmark
 • kunne transport av pasient på barmark
 • kunne utføre regndansen

Tid
Grunnmodul: 10 timer
Barmarkmodul: 19 timer

Timer i denne sammenheng er klokketimer (60 minutter). Pausene og soving ute kommer i tillegg. Oppgitte timer er minimumstid og inkluderer både teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser. Den totale tiden er veiledende og kan variere noe på grunn av lokale tilpasninger.

Krav til deltakerne

 • Gjennomført grunnopplæringen for frivillige i Røde Kors
 • Gjennomført og bestått norsk grunnkurs i førstehjelp
 • Gjennomført og bestått kvalifisert samband (KSAM)
 • Behersker orientering ved bruk av kart og kompass
 • Kan tilpasse personlig bekledning etter aktivitetsnivå og værforhold
 • Skal kunne gå i minst seks timer i variert turterreng med sekk på minst 10 kg og samtidig ta vare på seg selv og andre under og etter endt oppdrag
 • Skal kunne bære en pasient på minimum 80kg på båre som en av fire på et bårelag minimum 500 meter

Undervisningsform
Teori og praktisk øving. Innholdet i Kvalifisert søk og redning er delt inn i temaer slik at det blir lettere å sette seg inn i fagstoffet som gjennomgås i modulene. Selve gjennomføringen er øvingsbasert. Det vil si at fagstoffet flettes inn i de enkelte øvelsene slik at målet med øvelsene er i samsvar med målene for temaene. I noen av temaene kan det være behov for en innledende felles teoretisk gjennomgang før praksis.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kurset har krav til bestått ikke bestått og gir kursbevis når kurset er gjennomført.


Arrangør: 0600061 - Drammen Røde Kors
Kursstart: 11.04.2021, kl. 14:30
Kursslutt: 18.04.2021, kl. 18:00
Sted: Drammen
Deltakeravgift: 1200
Pris for overnatting og dagpakke: 0
Pris for dagpakke: 0


Kursdetaljer:
Kurs id: 57373
Kursnavn: Kvalifisert søk og redning - barmark
Påmeldingsfrist: 03.04.2021
Maks antall deltakere: 16 
Gir kompetanse: Kvalifisert søk og redning - barmark
Krav til forkunnskaper:

Grunnet smittevern er dette kurset bare for aspiranter i Drammen kommune. Ikke møt opp om du har symptomer, er i karantene eller er underlagt andre Covid-19-relaterte restriksjoner. Er du usikker, kontakt kursansvarlig, Andreas Nørbech på telefon 98663525. Tidspunkter: Søndag: 11.04.2021, kl. 14.30-21.00 & fredag 16.04.2021, kl. 17.00 til søndag 18.04.2021, kl. 18.00