Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Grunnkurs psykososial førstehjelp - Webinar

Hensikt
Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelper for mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon eller nettopp har gjennomlevd dette. Kurset gir innsikt i hvilke grunnholdninger som har betydning for å yte god psykososial støtte. Gjennom oppgaver og øvelser skal deltagerne få trene på hvordan slik støtte best kan gis.
Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe
Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.

Læringsmål

 • Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner.
 • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme.

 • 1. VÆR nærværende
 • Deltagerne skal få kunnskap om fysisk og psykisk nærvær.
 • Deltagerne skal få kjennskap til hvordan en kan forholde seg empatisk i møte med mennesker som har blitt utsatt for en kritisk hendelse.

 • 2. LYTT oppmerksomt
 • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan å lytte med en aktiv og støttende holdning.
 • Deltageren skal få trening på aktiv lytting.

 • 3. AKSEPTER ulike reaksjoner
 • Deltagerne skal få kunnskap om normale reaksjonsmønstre i unormale situasjoner.
 • Deltagerne skal få en forståelse for hvordan de best kan møte forskjellige reaksjoner.

 • 4. GI omsorg og praktisk hjelp
 • Deltagerne skal få en forståelse for betydningen av alminnelig omsorg og praktisk hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan avdekke behov og bistå med hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvilken type holdninger og handlinger det er viktig å ta med seg inn i rollen som Røde Kors aktør i møte med mennesker i kritiske situasjoner.
 • Deltakerne skal få innsikt i hva man som hjelper bør unngå å si eller gjøre i møte med en berørt.

Tid
1,5 timer

Undervisningsform
Webinar

Vurderingsform og krav for godkjent kursbevis
Gjennomført hele kurset og aktiv deltagelse.


Arrangør: 0309903 - Oslo Røde Kors
Kursstart: 13.04.2021, kl. 18:00
Kursslutt: 13.04.2021, kl. 20:30
Sted: Digitalt via Zoom
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 57400
Kursnavn: Grunnkurs psykososial førstehjelp - Webinar
Påmeldingsfrist: 13.04.2021
Maks antall deltakere: 40 
Gir kompetanse: Grunnkurs psykososial førstehjelp
Krav til forkunnskaper:

Dette kurset finner sted på det digitale verktøyet Zoom, og ikke på fysisk lokasjon. Du vil få mail med nødvendige passord og påloggingslenke i forkant av kurset. Vi anbefaler å laste ned Zoom-appen så raskt som mulig, og å logge på i god tid i forkant på selve kursdagen. Slik får du sjekket at alt virker som det skal, og sikrer deg at du får med deg kurset. Vi anbefaler å laste ned appen på en datamaskin om du har tilgang til dette. Chrome anbefales som nettleser, om du deltar via pc. Du kan også delta via nettbrett og mobil. Husk å godta at du deltar med både lyd og bilde. Vi legger opp til et interaktivt kurs, og forventer at aktiv deltakelse. Frivillige fra Oslo Røde Kors vil bli prioritert, kursdeltagere fra andre distrikt får plass på kurs rett før kursdatoen, om vi har ledige plasser. Kurset varer 2,5 timer, slik at vi får god nok tid til det vi skal. (Se bort fra opplysningen om varighet 1,5 timer i teksten over). Velkommen til digitalt kurs!