Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

Dette kurset er en del av regionkurset:

Regionkurs Mjøs Q3

20.08.2021 - 22.08.2021

Vennligst klikk her for påmelding.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert ATV

Hensikt
Å heve organisasjonens kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk og vedlikehold av ATV slik at Røde Kors får en tjeneste som bygger på god sikkerhet og høy kompetanse. Kurset skal gi deltakerne den kompetansen som er påkrevd og nødvendig for å kjøre ATV på en ansvarlig måte i oppdrag for Røde Kors.

Målgruppe
ATV-kurset er beregnet for godkjente hjelpekorpsmedlemmer i Røde Kors som har behov for å bruke ATV i Røde Kors tjeneste.

Krav til deltakerne

 • Førerkort for aktuell kjøretøygruppe (sjekk vognkort!)
 • Være fylt 18 år og godkjent hjelpekorpsmedlem (ha ID-kort)
 • Ha grunnleggende kunnskap om bruk av kart, kompass og GPS
 • Ha gjennomført Kvalifisert søk og redning (KSOR) eller tilsvarende
 • Ha lest gjennom deltagerhefte før kursstart
 • Grunnleggende kjennskap til ATV en fordel

Innhold og tid
Kurset er på totalt 18 undervisningstimer (13,5 klokketimer) fordelt slik:

 • Kursåpning halvtime
 • Del 1 – Grunnleggende kjøretøykunnskap og kjøreteknikk 5 timer
 • Del 2 – Kjøring i variert terreng 4 timer
 • Del 3 – Avsluttende opplæring 8 timer
 • Kursavslutning halvtime
Timer i denne sammenheng er undervisningstimer, altså 45 minutter.
Pauser og tid til veiledningssamtaler kommer i tillegg.
Tiden som er angitt er minimumstid og kan for enkelte temaer virke noe knapp.
Det anbefales å bruke mer tid enn det som er angitt. Noe av teorien kan flettes inn i den selvstendige sammenhengende kjøringen i del 3 der det er hensiktsmessig.

Læringsmål
Deltakerne skal etter fullført ATV-kurs ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kunne kjøre på en måte som:

 • er sikker og gir god samhandling
 • tar hensyn til helse og trivsel, natur og miljø
 • og er i samsvar med gjeldende regelverk
 • Dette innebærer at deltakerne skal ha kjennskap til lover og forskrifter i forbindelse med bruk av ATV.
 • ha grunnleggende kunnskaper om kjøretøyet og førerens plikter
 • kunne utføre transport med ATV i ulike vær- og føreforhold.
 • Deltakerne skal også være i stand til å gjennomføre krevende kjøreoppdrag under vanskelige vær- og føreforhold
 • samt utføre enkelt vedlikehold av ATV
 • Deltakerne skal kunne kjøre trygt, miljøbevisst og selvstendig under varierte forhold.

Det henstilles derfor til hjelpekorpsene å legge forholdene til rette for at deltakerne sammen med andre etter endt kurs får trent jevnlig på de ulike momentene i kurset.
Mengdetrening er viktig!
Treningen må foregå etter avtale og i kontrollerte former!

Undervisningsform
Teoretisk og praktisk undervisning inne og ute.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Deltakernes innsats og kompetanse vil bli vurdert med bestått/ikke bestått.
Ved godkjent kurs utstedes kursbevis.


Arrangør: 0409904 - Hedmark Røde Kors
Kursstart: 20.08.2021, kl. 18:00
Kursslutt: 22.08.2021, kl. 16:00
Sted: Mesnali
Deltakeravgift: 2000
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 57462
Kursnavn: Kvalifisert ATV
Påmeldingsfrist: 02.08.2021
Maks antall deltakere: 15 
Gir kompetanse: Kvalifisert ATV
Krav til forkunnskaper: