Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

Dette kurset er en del av regionkurset:

Regionkurs Mjøs Q3

20.08.2021 - 22.08.2021

Vennligst klikk her for påmelding.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Operativ veiledning

Kursets idé og oppbygging
Mye av opplæringen i hjelpekorpset er basert på praktiske øvelser hvor deltakerne blir observert og får tilbakemelding fra veiledere. Kurset er derfor laget for å gi disse veilederne opplæring i veiledningsmetodikk, observasjonsstrategier og strukturerte konkrete tilbakemeldinger. Kurset går fra fredag til søndag, og inneholder en kort teorileksjon på ca. to timer, samt tre øvelser à fire timer, i tillegg til gruppemøter og egenrefleksjon.

Hensikt
Hensikten med kurset er å utdanne veiledere som tilrettelegger for erfaringslæring som resulterer i sikker, nøyaktig og effektiv utførelse av operativt arbeid og ledelse. Kurset skal bidra til å skape felles holdninger og verdier innen operativ veiledning. Det skal også bidra til en felles plattform innen veiledning av operativt arbeid og ledelse og bidra i videreutvikling av den operative veiledningen i Røde Kors.

Målgruppe
Kurset er innrettet mot alle medlemmer med kompetanse på videregående nivå innen operative fag i hjelpekorpset med interesse for eller ønske om å bli veileder.

Antall deltagere
15-20

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltageren

 • forstå rollen som veileder
 • kunne utvise trygget i rollen som veileder
 • kunne innta en god plassering under øvelser for best mulig observasjon av deltakerne
 • kunne lede en tilbakemeldingsprosess
 • forstår viktigheten av å formulere gode spørsmål
 • kjenne til, og kunne bruke, flere veiledningsmetoder
 • kunne skape en god arena for læring før, under og etter øvelser
 • kunne skape refleksjon hos deltakerne
 • forstå viktigheten av, og kan styre/lede, en gruppeprosess under Røde kors
 • hjelpekorps kurs (gruppemøter osv.)
 • kunne vurdere deltakerne faglig
 • kunne motivere deltakerne til å utvikle seg hjelpekorps- og førstehjelpsfaglig
 • Kunne bruke konsepter (PIKSIB, ledelsesmodeller, pas us osv.) som verktøy i veiledning
 • kunne vise gode samarbeidsevner

Tid og varighet
Fra fredag ettermiddag - søndag kl 15, fordelt på 4 timer i klasserom, 3 x 4 timer øvelse og 3,5 timer i grupper.

Krav til forkunnskaper
Bestått kurs/ opplæring på operativt videregående nivå, uavhengig av fagområde. Kursets øvelser baserer seg på pensum fra LSOR og VFØR.

Undervisningsform
Teoriundervisning i form av leksjon innendørs. Øvelser utendørs. Refleksjon i gruppe og på egenhånd.

Kriterier for godkjent kurs
Kurset er et "bestått/ ikke bestått"-kurs, og deltakerne får kursbevis etter bestått kurs. Det er også et tilhørende utsjekkskjema som skal fylles ut.


Arrangør: 0409904 - Hedmark Røde Kors
Kursstart: 20.08.2021, kl. 17:00
Kursslutt: 22.08.2021, kl. 16:00
Sted: Mesnali
Deltakeravgift: 1000
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 57463
Kursnavn: Operativ veiledning
Påmeldingsfrist: 06.08.2021
Maks antall deltakere: 15 
Gir kompetanse: Operativ veiledning
Krav til forkunnskaper: