Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Avansert førstehjelp

Hensikt
Etter endt kurs skal den enkelte deltaker ha førstehjelpskunnskaper på avansert nivå. De skal kunne gjøre en innsats i sammensatte redningsoppdrag utenfor vei, på sjøen og ved større arrangementer med mange personer, eller hvor det er tydelig risiko for alvorlige hendelser. Alle som skal bemanne en beredskapsambulanse må ha fullført dette kurset.

Målgruppe
Røde Kors-mannskaper skal bemanne en beredskapsambulanse, eller som har ansvar for pasient over lengre tid ved oppdrag utenfor vei.

Innhold

 • Grunnleggende kunnskaper
 • Luftveier
 • Respirasjon
 • Sirkulasjon
 • Nevrologi
 • Pasientundersøkelse
 • Beredskapsambulanse
 • Lokal modul
 • Kursavslutning

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltageren

 • ha utviklet dypere vurderingskompetanse og fått kunnskap om flere avanserte behandlingsmetoder, teknikker og vurderingsverktøy
 • ha økt sin teoretiske kunnskap om mekanismer for sykdom og skade samt kunne anvende denne kunnskapen i møte med pasienter
 • kunne utføre avansert førstehjelp til skadede og/eller kritisk syke pasienter og bidra i større ulykker med flere pasienter
 • kunne transportere pasienter på en sikker og forsvarlig måte samt forstå viktigheten av egensikkerhet under oppragene
 • ha uttviklet og vise gode holdninger i møte med pasienter, nødetater og andre samarbeidspartnere
 • ha opparbeidet en større evne til egenrefleksjon
 • ha fått forståelse for hva det vil si å ivarta forsvarlighetsbergepet i helsepersonelloven
 • ha fått kunnskaper om dokumentasjonsrutiner og kjenne de juridiske sidene som de blir berørt av under oppdrag og i møte med pasienter

Tid
120 undervisningstimer samt tid til egenlæring

Antall deltakere
25 deltagere anbefalses til et kurs, men dette kan justeres ut i fra tilgang på matriell, veiledere og instruktører

Krav til deltakerne

 • Godkjent medlem i Røde Kors Hjelpekorps med gyldig ID kort
 • Bestått videregående førstehjelp eller ha tilsvarende kompetanse
 • Bestå teoretisk og praktisk inntaksprøve før kursstart

Krav til arrangør
Faglig leder på kurset skal være godkjent av Landsrådets AU. Søknad sendes via RG Førstehjelp. Arrangør må sette seg godt inn i kursmateriellet og administrere tilgang til Nakosportalen for sine deltagere.

Undervisningsform
E læring via Nakosportalen, plenumsundervisning og øvelser.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kurset regnes som bestått/ikke bestått ut fra hovedmålene, og forutsetter deltagelse på 90% av de praktiske treningene. Det gjennomføres en teoretisk prøve i Nakos samt praktisk utsjekk siste kurshelgen.

Resertifisering
Medlemmer som har gjennomført kurs opprettholder sertifisering gjennom å ta teoriprøve i Nakosportalen samt praktisk utsjekk hvert tredje år. Medlemmet skal også gjennomføre teoretisk prøve i nødnett og søk og redning.


Arrangør: 1600190 - Trondheim Røde Kors
Kursstart: 01.08.2021
Kursslutt: 12.12.2021
Sted: Trondheim/Stjørdal
Deltakeravgift: 5000
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 57866
Kursnavn: Avansert førstehjelp
Påmeldingsfrist: 15.05.2021
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Avansert førstehjelp
Krav til forkunnskaper:

Kurset kjøres som pilotkurs av nytt AFØR i samarbeid med Norsk Folkehjelp Sanitet (NFS). Det vil i praksis bety: - Plassene fordeles mellom Trondheim Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp Sanitet - Evt ekstra plasser kan tildeles andre korps, men transport og overnatting må bekostes av den enkelte deltaker - Kurset vil kjøres delvis i Trondheim og delvis i Stjørdal - Kurset baserer seg på digital teori(ca 40-50 timer), og samlingsbasert praksis (ca 5 helger). Praksisen vil samles til helger som blir fastsatt når kursstart nærmer seg, og gitte teorileksjoner forventes å være gjennomført mellom samlingene. - Det vil gjennomføres opptaksprøve (teoretisk og praktisk prøve) for å vurdere kvalifikasjonene til hver enkelt deltaker før kursstart. Prøven skal verifisere VFØR ferdighetsnivå. - Det er et pilotkurs, som vil si at vi er blant de første som tester kurset. Endringer kan forekomme underveis i kurset, og tilbakemeldinger fra deltakerne om kursformen er viktig.