Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert elveredning

Hensikt
Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre søk ved aksjoner i tilknytning til sjø/vann

Målgruppe
Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som skal delta på redningsaksjoner i og ved elv.

Innhold

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne:

  • kunne delta som mannskap under søk og redningsaksjon ved elv på en sikker måte.
  • kunne delta som mannskap under kontaktredning (live-bait) i elv.
  • kunne bistå vannredningsleder med å lage beredskapsplaner for denne virksomheten samt bistå i opplæring av andre i Røde Kors Hjelpekorps på dette feltet.
  • kjenne til nødvendigheten av forebyggende arbeid på dette området og ut fra lokale forhold kunne bistå ledelsen med å gjennomføre kampanjer og andre tiltak.

Tid
15 timer
Timer i denne sammenheng er klokketimer (60 minutter) og er minimumstid. Små pauser er inkludert og tas etter behov.

Antall deltakere
Minimum 6, maksimum 18

Krav til forkunnskaper

  • Godkjent hjelpekorpsmedlem
  • Gjennomført og bestått Kvalifisert søk og redning (KSOR)
  • Være svømmedyktig i henhold til øvelse 3 (svømmeferdigheter og svømmetest)

Undervisningsform
Kurset er på 15 timer hvorav ni (9) timer undervisning inkludert kursåpning, avslutning og praktiske øvelser på land. Det er satt av seks (6) timer med aktiviteter i elv. Hele kurset er praktisk rettet slik at deltakernes utvikling i stor grad bygger på egne erfaringer gjort underveis i kurset (erfaringslæringsmodellen). Kurset har fokus på å gi praktisk erfaring i det å kunne ivareta egen sikkerhet og være søksmannskap. Det er derfor satt av mest tid til praktiske oppgaver som øvelser og gruppeoppgaver.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis
Ingen sluttprøve. Deltakerne vurderes underveis. Alle punkter på utsjekksskjema må være godkjent for å få kursbevis.


Arrangør: 0500050 - Dovre Røde Kors
Kursstart: 14.08.2021, kl. 09:00
Kursslutt: 15.08.2021, kl. 15:00
Sted: Dombås
Deltakeravgift: 1800
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 58236
Kursnavn: Kvalifisert elveredning
Påmeldingsfrist: 01.08.2021
Maks antall deltakere: 18 
Gir kompetanse: Kvalifisert elveredning
Krav til forkunnskaper:

Det er mulig å bestille overnatting enten privat (hotell/camping/motell) eller leie seng på vår korpshytte. Gi beskjed om du ønsker å leie plass på korpshytte under kurset, når du melder deg på. Kurs er lørdag kl. 09:00 - 18:00, og søndag kl. 09:00 - 15:00 Du må være tilstede under hele kurset, samt bestå alle deler av øvelser i elv for å kunne få "bestått kurs". Deltakeravgift dekker deltakelse på kurset og lån av alt nødvendig utstyr. Reise, mat og opphold må dekkes av den enkelte deltaker.