Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Dette er Røde Kors Hjelpekorps

Hensikt
Gi medlemmene i Røde Kors Hjelpekorps grunnleggende kjennskap til hjelpekorpsets idé og historie, organisatoriske oppbygging og virksomhet.

Målgruppe
Frivillige som ønsker å bli aktive i Røde Kors Hjelpekorps.

Kursinnhold

Hjelpekorpsets oppgaver, organisering og styrende dokumenter og hjelpekorpset som støtteaktør for myndighetene samt praktisk informasjon om lokalt hjelpekorps er temaer som blir gjennomgått på kurset.

Læringsmål

    Etter kurset skal deltakerene:
  • kjenne til Hjelpekorpsets historie
  • kjenne til Hjelpekorpsets organisering lokalt, distriktsvis og sentralt
  • Kjenne til Hjelpekorpsets formålsparagraf og hovedsatsingsområdene
  • Kjenne til kravene som stilles til medlemmer i Røde Kors
  • Kjenne til hjelpekorpsets styrende dokumenter

Tid
3 timer

Undervisningsform
Klasseromsundervisning. Kurset gjennomføres på tre timer inkludert to pauser og skal først og fremst være en elementær innføring i Røde Kors Hjelpekorps. Alle temaene i kurset må gjennomgås.

Krav til deltakere
Det forutsettes at deltakerne har gjennomgått kurset ”Introduksjon til Røde Kors” Det forutsettes også de har lest gjennom deltakerheftet til kurset på forhånd.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Det er ikke lagt opp til evaluering av hver enkelt kursdeltaker, men får å ”bestå” kurset må deltakerne ha deltatt på hele kurset
For i sikre at alle får med seg innholdet i kurset er det ønskelig at den enkelte kursdeltaker har gjennomgått oppgavene i deltakerhefte, enkeltvis eller i grupper


Arrangør: 0700081 - Sandefjord Røde Kors
Kursstart: 17.08.2021, kl. 17:30
Kursslutt: 17.08.2021, kl. 20:00
Sted: Røde Kors huset Sandefjord
Deltakeravgift: 50
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 58408
Kursnavn: Dette er Røde Kors Hjelpekorps
Påmeldingsfrist: 09.08.2021
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Dette er Røde Kors hjelpekorps
Krav til forkunnskaper:

Kurset vil bli tilpasset gjeldene smittevernregler for Sandefjord Kommune og om nødvendig flyttes over på teams.