Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs omsorg - migrasjon

Hensikt
Hensikten med temakurset er å gi informasjon om migrasjonsfeltet og betydningen av et inkluderende samfunn.

Målgruppe

 • Frivillige og ansatte som allerede er aktive i flyktningguiden, i aktiviteter i samarbeid med asylmottak eller i norsktrening.
 • Frivillige og ansatte i andre migrasjonsaktiviteter i Røde Kors.

Innhold

 • Dagens migrasjonsbilde og asylprosess
 • Integrerings- og inkluderingsarbeidet i Røde Kors
 • Å være frivillig i flyktningguiden, i aktiviteter på asylmottak og i norsktrening

Læringsmål

 • Deltakerne skal få kunnskap om hva som skaper migrasjon og hvilke grupper som befinner seg i Norge.
 • Deltakerne skal få en oversikt over asylprosessen i Norge.
 • Deltakerne skal få en oversikt over hvilke rettigheter og krav flyktninger har etter at de får en oppholdstillatelse.
 • Deltakerne skal bli tryggere på hva det vil si å være frivillig i en migrasjonsaktivitet.
 • Deltakerne skal få kunnskap om hvilke hensyn de må ta som frivillige i Røde Kors.
 • Deltakerne skal få en praktisk innføring i hva man gjør som flyktningguide, i en aktivitet på asylmottak og i norsktrening.
 • Deltakerne skal få kjennskap til retningslinjer, veileder, instruks og verktøy som finnes for aktivitetene.

Tid
2,5 timer

Antall deltakere
5-20

Krav til deltakerne
Gjennomført eller plan for gjennomføring av:

 • Introduksjon til Røde Kors
 • Norsk Grunnkurs i Førstehjelp
 • Grunnkurs psykososial førstehjelp

Undervisningsform
Plenums undervisning, diskusjon og dialogøvelser

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse gjennom hele kurset.


Arrangør: 1600190 - Trondheim Røde Kors
Kursstart: 25.08.2021, kl. 18:00
Kursslutt: 25.08.2021, kl. 21:00
Sted: Røde Kors-huset
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 58419
Kursnavn: Temakurs omsorg - migrasjon
Påmeldingsfrist: 25.08.2021
Maks antall deltakere: 20 
Gir kompetanse: Temakurs omsorg - migrasjon
Krav til forkunnskaper: