Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Grunnkurs psykososial førstehjelp

Hensikt
Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise eller katastrofe har funnet sted. Kurset er et bidrag i å styrke Røde Kors’ rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe
Alle i Røde Kors

Kursinnhold

 • Eksempler på kriser, ulykker og katastrofer
 • Litt om krisereaksjoner
 • De fireprinsippene for psykososial førstehjelp i Røde Kors:
  1. VÆR nærværende
  2. LYTT oppmerksomt
  3. AKSEPTER ulike reaksjoner
  4. GI omsorg og praktisk hjelp

Læringsmål
Etter kurset skal deltakerne ha fått

 • forståelse for betydningen av psykososial førstehjelp i Røde Kors
 • kunnskap om hvordan kriser, ulykker og katastrofer kan ramme
 • kunnskap om betydningen av fysisk og psykisk nærvær i møte med berørte
 • kunnskap om hvordan lytte oppmerksomt, med en aktiv og støttende holdning
 • forståelse for hvordan en best kan møte berørtes ulike følelsesmessige reaksjoner
 • kunnskap om hvordan bistå berørte med omsorg og praktisk hjelp

Tid
2 - 2,5 timer

Antall deltakere
12 - 20

Krav til forkunnskaper
Startkurs nye frivillige

Undervisningsform
Teori, refleksjon og dialog.
Kurset kan også gjennomføres som webinar.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis
Gjennomført hele kurset og deltatt aktivt


Arrangør: 0309903 - Oslo Røde Kors
Kursstart: 26.08.2021, kl. 18:00
Kursslutt: 26.08.2021, kl. 20:30
Sted: Oslo Røde Kors
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 58437
Kursnavn: Grunnkurs psykososial førstehjelp
Påmeldingsfrist: 25.08.2021
Maks antall deltakere: 25 
Gir kompetanse:
Krav til forkunnskaper:

Med forbehold om at fysisk kursavvikling lar seg gjennomføre ut fra gjellende smittevernstiltak i Oslo settes kurset opp fysisk i Møtesentret i Christian Kroghs gate 2. Mer informasjon om veibeskrivelse og kursavvikling kommer på epost tettere på selve kursdatoen. Har du øvrige spørsmål til kurset ta kontakt med Enhet frivillighet på frivillig.oslo@redcross.no, eller Opplæringskoordinator Torstein Midtlien på torstein.midtlien@redcross.no.