Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Videregående førstehjelp

Kursinnhold
Videregående førstehjelp.

Hensikt
Hensikten med videregående førstehjelp er å tilføre den enkelte deltaker og organisasjonen et høyere kunnskapsnivå innen faget førstehjelp.

Målgruppe
Målgruppe for kurset er:

 • Motiverte, aktive Røde Kors-medlemmer
 • Ressurspersoner som vil inneha lederfunsjoner innen førstehjelpsfaget, herunder vaktledere og lignende
 • Førstehjelpsinstruktører
 • Personell som utfører vaktoppdrag på vegne av offentlig oppdragsgiver eller andre vaktoppdrag som kan medføre pasienttransport og pasienthåndtering
 • Personell som skal håndtere pasienter i krevende situasjoner over lengre td eller lange transportetapper

Antall deltakere
For å kunne følge opp alle deltakerne under kurset, må stab skaleres i henhold til antall deltagere. Hver gruppe skal følges av to veiledere. Avhengig av kursets størrelse vil det også være nødvendig med teknisk stab som sminkeleder, øvelseleder, markører og forpleining.

Læringsmål
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha

 • tilegnet seg forståelse for kroppens fysiologi og anatomi og hvordan dette påvirker utøvelse av førstehjelp
 • tilegnet seg utvidet førstehjelpskunnskap for å kunne vurdere utvikling i pasientens tilstand over tid
 • kunne anvende tilegnet kunnskap ved å utføre korrekt førstehjelp
 • utviklet seg til gode rollemodeller og utøvere av førstehjelp i organisasjonen
 • Tid
  16,5 timer teori 19,5 timer praktiske øvelser totalt 36 timer.

  Krav til deltakerne
  For å delta på kurset må deltakerne

  • være godkjent medlem i Røde Kors Hjelpekorps i henhold til regelverket, herunder bestått kurset «Kvalifisert førstehjelp» og godkjent utøver av DHLR.
  • ha besvart og levert inn tilsendt arbeidshefte innen fastsatt tidspunkt. Dersom noen mottatte arbeidshefter ikke gjenspeiler det kunnskapsnivået som er forventet for å delta på kurset, må fagleder ta kontakt med kandidaten og oppfordre vedkommende til å tilegne seg mer kunnskap innen kursstart, levere ny besvarelse, eller la kursplassen gå videre til en annen søker.

  Gjennomføring
  Videregående førstehjelp er en blanding av teori og praktiske øvelser. Øvelsene bygger på teorileksjoner som er gjennomført samt på forventet kunnskap fra kvalifisert nivå innen førstehjelp.

  Vurdering og godkjenning
  Kursdeltakerne vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått».

  For å sikre at vurderingen blir så objektiv og konkret som mulig, brukes et vurderingsskjema (se utsjekk-skjema) med sjekkpunkt som bygger på målsettingen i kurset og refererer til emner i kursmanualen. Deltakere blir vurdert på faglig vist kompetanse, samarbeidsevner og på holdninger og verdier som ligger til rollen som Røde Kors-medlem.

  Arrangør
  «Videregående førstehjelp» kan gjennomføres på alle nivåer i organisasjonen (lokalt, i distrikt, regionalt og nasjonalt) under forutsetning av at faglig kvalitet og rammer er innenfor det som er satt for kurset.

  Litteratur
  Viktigste litteratur brukt i kurset:

  • Kursmanual, deltagerhefte og øvelsemanual utviklet av Ressursgruppe Førstehjelp
  • Førstehjelp – Norsk Førstehjelpsråd
  • Den forunderlige kroppen, Gyldendal undervisning
  • Den forunderlige kroppen – Aktivitetsbok, Gyldendal undervisning
  • Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus, Gyldendal akademisk2
  • Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, Den norske lægeforening
  • Legevaktshåndboka (www.lvh.no)


  Arrangør: 1100117 - Haugesund Røde Kors
  Kursstart: 20.08.2021, kl. 18:00
  Kursslutt: 29.08.2021, kl. 18:00
  Sted: Haugesund / Bømlo
  Deltakeravgift:
  Pris for overnatting og dagpakke:
  Pris for dagpakke:


  Kursdetaljer:
  Kurs id: 58529
  Kursnavn: Videregående førstehjelp
  Påmeldingsfrist: 08.08.2021
  Maks antall deltakere: 25 
Gir kompetanse: Videregående førstehjelp
Krav til forkunnskaper:

Kurset er forbeholdt medlemmer fra Haugesund og Bømlo Røde Kors Hjelpekorps. Eventuelle restplasser kan tildeles andre. Kan bli avlyst på grunn av Covid-19 på kort varsel. Kurshelg 1 arrangeres i Haugesund Kurshelg 2 arrangeres på Bømlo Spørsmål kan rettes til kursleder eller troika i eget hjelpekorps.