Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert sjøredning

Hensikt
Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre søk ved aksjoner i tilknytning til sjø/vann.

Målgruppe
Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som skal delta på redningsaksjoner på og ved vann.

Innhold og tid
Kurset er på 23,5 timer fordelt på 15 timer undervisning inkludert kursåpning og avslutning og 8,5 timer øvelser (fire øvelser).

 • Hovedtemaene er fordelt slik:
 • Lagmøte 0,5 time
 • li>Sjø og vann som søkselement 0,5 time
 • Sikkerhet og utstyr 2 timer
 • Knuter og stikk 2 timer
 • Søke- og redningsteknikker og sikring 4 timer
 • Vedlikehold, fortøyning og peiling 3 timer
 • Mentale forberedelser 0,5 time
 • Forebyggende arbeid 1 time
Timer i denne sammenheng er klokketimer (60 minutter) og er minimumstid. Små pauser er inkludert og tas etter behov.

Læringsmål
Etter gjennomført kurs skal deltakerne

 • kunne delta som mannskap under søk og redningsaksjon på/ved sjø/vann på en sikker måte
 • kunne bistå vannredningsleder med å lage beredskapsplaner for denne virksomheten
 • bistå i opplæring av andre innen Røde Kors Hjelpekorps på dette feltet
 • kjenne til forebyggende arbeid på dette området
 • ut fra lokale forhold kunne bistå ledelsen med å gjennomføre kampanjer og andre tiltak

Krav til deltakerne

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem
 • Være svømmedyktig i henhold til øvelse 1 (svømmeferdighetstest)

Arrangør
Kurset bør arrangeres på områdeplan, men et lokalt hjelpekorps kan stå som teknisk arrangør med hensyn til utstyr, båter, klargjøring av øvelsesområde og forlegning. Kurset bør legges på en slik plass at øvelsene ikke står i fare for å bli avlyst grunnet dårlig vær og at transporttid reduseres til et minimum.

Undervisningsform og gjennomføring
Teoriundervisning og fire praktiske øvelser. Kurset har fokus på å gi praktisk erfaring i det å kunne ivareta egen sikkerhet og være søksmannskap. Det må derfor settes av mest tid til praktiske oppgaver som øvelser og gruppeoppgaver.

Kurset gjennomføres med faste lag på fire - fem personer. Her må det tas hensyn til båtstørrelse. Kurset bør ikke kjøres for mer enn 24 deltakere. Det anbefales heller ikke å kjøre kurset for mindre enn 8 deltakere.

Hver gruppe tildeles en veileder som har ansvaret for jevnlig å foreta analyser og gjennomgang av det som skjer.

Det er en forutsetning at gjennomgått teori repeteres og kobles sammen med de praktiske øvelsene og deltakernes erfaringer og opplevelser underveis i kurset. Evaluering og gjennomgang av øvelsene bør foretas så nær opp til et øvelsesmoment som mulig. Man bør derfor bruke ca. 10 minutter i slutten av hver øvelse der veileder gjennomgår øvelsen med laget. Bruk deltakerheftet aktivt!

Kurset anbefales kjørt over en helg der en eksempelvis starter fredag kveld og holder på til søndag ettermiddag. En kan også dele opp kurset, men dette anbefales ikke ettersom det erfaringsvis byr på problemer for deltagerne og det blir mye ekstra arbeid og omkostninger for arrangør.

Søkemetoder, teknikker og utstyr skal standardiseres, dog med lokale tilpasninger. På den måten blir det lettere å samarbeide hjelpekorpsene imellom.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Deltakernes innsats og kompetanse vil bli vurdert med bestått/ikke bestått.
Ved godkjent kurs utstedes kursbevis.


Arrangør: 0200002 - Bærum Røde Kors
Kursstart: 09.08.2021, kl. 18:00
Kursslutt: 15.08.2021, kl. 18:00
Sted: Flateby havn
Deltakeravgift: 1500
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 58537
Kursnavn: Kvalifisert sjøredning
Påmeldingsfrist: 08.08.2021
Maks antall deltakere: 15 
Gir kompetanse: Kvalifisert sjøredning
Krav til forkunnskaper:

leder.vannredning@akershusrodekors.no Kurset arrangeres digitalt og praktisk i Flateby havn. Det er planlagt for minst to digitalt teori kvelder 09.08 og 11.08. 13.08 oppmøtebasert/digitalt mer info kommer. Praktisk del blir arrangert 14-15.08 i Flateby havn. Det er ønskelig at lokalt leder melder inn full lag (4-5 stk.) og bistår med veileder dersom det er mulig. Alle lag skal sørge for å ha med alt nødvendig utstyr til kurset (minst 3 stk våt-/tørrdrakter per lag) ta kontakt dersom det blir vanskelig. Medlemmer i Akershus kan få støtte til kurs. Andre distrikt bes tas kontakt før påmelding. Arrangøren sørger for mat og undervisningsmateriell, det er mulighet for overnatting i telt/hengekøye på kurs. Mer info kommer etter påmelding.