Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Kvalifisert førstehjelp

Hensikt
Kvalifisert førstehjelp skal bringe deltakerne opp til kvalifisert nivå i førstehjelp i samsvar med retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. Kurset er tilpasset de behov som hjelpekorpset har med tanke på beredskap ved sanitetsvakter og andre oppdrag hvor det er forventet å yte førstehjelp.

Målgruppe
Alle som vil bli aktiv medlem i Norges Røde Kors Hjelpekorps..

Innhold

 • Pasientundersøkelse og livreddende førstehjelp
 • Skader og sykdom
 • Ulykker og forebyggende tiltak
 • Avsluttende prøver

Læringsmål
Etter gjennomført opplæring skal deltakerne

 • være i stand til å yte førstehjelp på kvalifisert nivå for å kunne delta i aktiviteter i Røde Kors hjelpekorps
 • ha kunnskap om hvorfor ulike førstehjelpstiltak blir iverksatt, når det skal iverksettes og viktighet av rett varsling til rett tid
 • forstå hva som er symptomer på at pasienten er i en alvorlig situasjon. Å gjenkjenne slike symptomer er avgjørende for å sikre rask og riktig førstehjelp og rask varsling
 • ha en generell forståelse av ulike førstehjelpstiltak i forskjellige situasjoner

Tid
36 undervisningstimer samt tid til teoripøve og praktiske prøver.

Antall deltakere
25 deltagere anbefalses til et kurs, men dette kan justeres ut i fra tilgang på matriell, veiledere og instruktører

Undervisningsform
Teoriundervisning i klasserom og grupper Praktiske øvelser med og uten markører

Krav til deltakere

 • Bør ha gjennomført startkurs og Dette er Røde Kors Hjelpekorps
 • Må være godkjent av lokal ledelse for å starte opplæring
 • Krav til arrangør
  Kurset kan arrangeres på lokalt eller distriktsnivå. Kursarrangør skal forholde seg til kursmatriell som ligger digitalt på Korsveien. Det er viktig at det sjekker at siste versjon benyttes. Ressurgruppe førstehjelp er ansvarlig for oppdatering – tilbakemelding kan derfor sendes til rgf@hjelpekorps.org

  Vurdering og bevis for godkjent kurs
  Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve som må være bestått for å bli godkjent førstehjelper på kvalifisert nivå.
  Deltakerne må være til stede på alle undervisningstemaene for å få kurset godkjent, eller dokumentere at kunnskapen er tilegnet på annen måte

  Resertifisering
  Medlemmer skal gjennomføre hjelpekorpsprøven hvert tredje år for å opprettholde godkjent status som operativt mannskap.


  Arrangør: 0100024 - Mysen og Omegn Røde Kors
  Kursstart: 06.08.2021, kl. 18:00
  Kursslutt: 22.08.2021, kl. 16:30
  Sted: Mysen og Omegn Røde Kors
  Deltakeravgift:
  Pris for overnatting og dagpakke:
  Pris for dagpakke:


  Kursdetaljer:
  Kurs id: 58562
  Kursnavn: Kvalifisert førstehjelp
  Påmeldingsfrist: 30.07.2021
  Maks antall deltakere: 5 
  Gir kompetanse: Kvalifisert førstehjelp
  Krav til forkunnskaper:

  Internt kurs for lokal korps