Røde Kors Logo

For å melde deg på kurs i Røde Kors, må du logge deg inn. Velg boks nedenfor.

Logg inn

Hvis du har brukernavn og passord fra før / er bruker av Ressurssystemet.

 
 
Har du glemt ditt passord?
Ny bruker?

Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før / ikke er bruker av Ressurssystemet.

For å melde deg på kurs må du logge inn.

Temakurs omsorg - oppvekstaktiviteter - webinar

Hensikt
Hensikten med Temakurs omsorg - oppvekstaktiviteter er å styrke de frivillige i deres arbeid med barn, særskilt barn i vanskelige livssituasjoner.

Innhold
Webinaret inneholder undervisning i målgruppen for aktiviteten, hvordan deltagere i aktivetet får medvirke, samtaleteknikk med barn og unge og hvordan tilrettelegge for og organisere aktivetet for barn og unge. Webinaret legger opp til aktivt bruk av deltagerhefte som innheolder dillemaoppgaver knyttet til aktiviteter for barn og unge i Røde Kors og de utfordrigner som kan oppstå. Det er lagt opp til egenrefleksjon rundt egen rolle og konflikthåndtering.

Målgruppe
Temakurset er for alle frivillige som skal være en del av oppvekstaktivitetene i Røde Kors. Det forutsettes at de frivillige har interesse for å bidra til at oppvekstaktivitetene oppleves som trygge, sosiale inkluderingsarenaer for alle barn som deltar.

Læringsmål

 • Introduksjon til Temakurs omsorg – oppvekstaktiviteter
  Etter gjennomført webinar skal de frivillige ha felles innsikt og forståelse av hvordan Røde Kors ønsker at frivillige opptrer i aktivitet med barn og om hvilke utfordringer som kan oppstå i oppvekstaktiveteter.
 • Målgruppe og medvirkning
  Kursdeltakerne har kjennskap til målgruppen for Røde Kors- oppvekstaktiviteter og hvilke utfordringer de kan stå i. Videre skal kursdeltakerne ha kjennskap til nasjonale kjerneaktiviteter og hva det innebærer at barn skal få medvirke i egne aktiviteter.
 • Din rolle som frivillig
  Etter endt webinar har deltagere forståelse for hvilke forventninger og forpliktelser som stilles til en frivillig, både fra den som mottar aktivitetstilbudet og fra Røde Kors.
 • Kommunikasjon og konflikthåndtering
  Kursdaltakere skal etter endt kurs ha fått forståelse av egen rolle i samtale og konflikthåndtering
 • Praktisk tilrettelegging
  Kursdeltakeren har etter endt kurs økt kunnskap om hvordan Røde Kors arrangerer trygge og forsvarlige aktiviteter for barn og unge.
 • Oppfølging og veien videre
  Kursdeltakeren kjenner til hvem som er ens kontaktperson i Røde Kors.

Antall deltakere
Min 5– Max 50

Tid og varighet
2 timer inkludert 2 korte pauser

Krav til forkunnskaper
Gjennomført eller plan for å gjennomføre:

 • Introduksjon til Røde Kors
 • Norsk grunnkurs i førstehjelp
 • Grunnkurs psykososial førstehjelp

Undervisningsform
Wbinar, eskempler, gjennomgang, refleksjoner.

Kriterier for godkjent kurs
Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse under webinaret


Arrangør: 1000107 - Kristiansand Røde Kors
Kursstart: 13.04.2021, kl. 18:00
Kursslutt: 13.04.2021, kl. 21:30
Sted: Teams
Deltakeravgift:
Pris for overnatting og dagpakke:
Pris for dagpakke:


Kursdetaljer:
Kurs id: 57369
Kursnavn: Temakurs omsorg - oppvekstaktiviteter - webinar
Påmeldingsfrist: 13.04.2021
Maks antall deltakere: 15 
Gir kompetanse: Temakurs omsorg - oppvekstaktiviteter
Krav til forkunnskaper: