Hjelp i Ressurssystemet

OSS / Ofte stilte spørsmål

Vær oppmerksom på følgende

Praktiske og tekniske spørsmål om Ressurssystemet sendes til ressurssystemet@redcross.no. For eksempel spørsmål om registrering av materiell/utstyr/kompetanse.

Spørsmål om medlemsinformasjon og registrerte opplysninger på «Min side» sendes til medlem@rodekors.no. det er medlemsregisteret i røde kors som er kilden til alle personopplysninger i ressurssystemet. det betyr to ting

Spørsmål om kurs, undervisning og opplæring i Røde Kors sendes til opplaring@rodekors.no.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Hva er Ressurssystemet?

Ressurssystemet er et felles nettbasert system for Røde Kors som møter organisasjonens behov for å registrere, koordinere og administrere mannskaper, kompetanse, kursvirksomhet, eiendom og utstyr.

Hensikten med Ressurssystemet er å forenkle og redusere administrative oppgaver i organisasjonen knyttet til:

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Et system for alle

Hver enkelt forening/avdeling, distrikt eller medlem kan synliggjøre hva de kan stille med av ressurser. De fleste opplysninger er frivillig å registrere. Medlemmet velger selv hvor mye info som skall finnes tilgjengelig for andre å se.

Ansatte og medlemmer i Røde Kors kan registrere sin kompetanse.

De som har arbeider med opplæring i organisasjonen får et verktøy til å håndtere kursadministrasjonen på en enklere og mer enhetlig måte.

Ressurssystemet kan brukes av de som skal tilkalle ressurser eller som skal ha oversikt over ressurser. Det gir bedre oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig lokalt, regionalt og sentralt. Dette vil effektivisere utkalling av og bruk av ressurser. Sentrale elementer i systemet er at alle ressurser er identifisert og lokalisert. Det inneholder også beskrivelse av de kapasiteter som er tilgjengelige, og hvordan man får tak i dem.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Ressurssystemet

Kort fortalt er Ressurssystemet et fellesbegrep for tre administrative funksjoner:

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Hvem har ansvaret for det?

2004 ble det fattet et vedtak i Landsrådet for Hjelpekorpset for å utvikle en programvare for registrering av medlemmers kompetanse. I tillegg har Komiteen for samfunnssikkerhet og beredskap i en tidligere handlingsplan definert behovet for en ressursdatabase som kan lette organisasjonens oversikt og administrering av medlemmer, kunnskap og utstyr på alle nivåer. Med grunnlag i ønskene har et Ressurssystem blitt utviklet.

Ansvarfordelingen angår alle ledd av organisasjonen.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg det og hvordan kommer jeg inn?

Ressurssystemet finner du på http://ressurs.redcross.no

På Korsveien er det bl.a tilgjengelig på Korsveien -> Tjenester –> Holde kurs

Slik logger du deg inn på Ressurssystemet:

  1. Gå til http://ressurs.redcross.no
  2. Frivillige bruker sitt medlems- eller frivillignummer. Ansatte bruker sitt «kortnavn» 105010xxxx.
  3. Opprett ny bruker hvis du ikke har brukt logget inn før. NB: Du må ha medlemsnummer/frivillignummer og være registrert med et aktivitetsønske for å kunne logge inn.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Hva kan jeg gjøre der?

I hovedsak skal du kunne, avhengig av dine oppgaver i Røde Kors, utføre:

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Jeg er hjelpekorpsleder/lokalforeningsleder og vil registrere hjelpekorpsprøven på mine medlemmer

Dette er en politisk beslutning og har ikke noe med Ressurssystemet som sådan å gjøre. Grunnen til at du ikke får redigert noe på hjelpekorpsprøven er at det kun er distriktsansatte som har tillatelse til dette. På lokalt nivå kan en leder se/lese informasjon på de enkelte medlemmene, men ikke endre status på selve prøvene. Det er fordi de som tatt prøven formelt sett ikke er godkjente før d-råd/distriktskontor (avhengig av distrikt) har mottatt prøven i papirform. Det er distriktskontoret som skal legge inn endelige godkjenninger.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Jeg har glemt passordet mitt. Hvordan kan jeg logge meg inn?

Bruk lenke «Har du glemt ditt passord?» på innloggingssiden og følg instruksjonene der.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Jeg finner ikke min kurs/kompetanse/verv/erfaring i kompetanseregistreringen

Hvis den kompetansen du er ute etter ikke finnes i menyen meld fra til oss via ressurssystemet@redcross.no hva som legges til av kompetanser, osv. er basert på en vurdering av relevans og behov i organisasjonen. det betyr at det ikke er noen automatikk i å få lagt til noe der.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Jeg finner ikke kurset jeg leter etter i kurskatalogen

Kurskatalogen skal i utgangspunktet bestå av kurs som er godkjent av Røde Kors-skolen. Hovedkriteriene for å vurdere om et kurs skal inn i den offisielle kurskatalogen er:

  1. De som har et kurs/opplæringstiltak de ønsker å legge inn i Ressurssystemet tar kontakt med opplaring@rodekors.no
  2. Kurset/opplæringstiltaket bør ha interesse for mange mennesker og/eller store deler av organisasjonen når det skal legges inn. Altså, kurs som er av marginal interesse for organisasjonen bør ikke legges inn. Tenk både på antall deltakere og faglig innhold, behov i aktivitetene, osv.
  3. Didaktisk vurdering og standard Røde Kors-skole-kursbeskrivelse skal brukes som beslutningsgrunnlag.

Spørsmål knyttet til Røde Kors-skolen sendes til opplaring@rodekors.no

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Hvem kan gjøre hva?

Ressurssystemet er et felles system for materiell, kompetanse og kursadministrasjon. Tilgangen er rollestyrt og de ulike rollene bestemmer hva du kan gjøre. Rollene settes i samsvar med arbeidsoppgaver og ansvar i organisasjonen. Hovedtanken er at lokalforeningene skal administrere sin forening, distriktet har tilgang til alle lokalforeningene og sentralleddet har tilgang til distrikts- og lokalleddet. Frivillige generelt kan melde seg på kurs, registrere kompetanse og søke i rapporter.

Følgende har administratortilgang i Ressurssystemet:

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Hvem kan jeg kontakte for å...

Første stopp på veien til hjelp bør være ”Hjelpmenyen” i Ressurssystemet selv. Neste stopp etter det vil være å ta kontakt via vanlig tjenestevei via lokalforening, distriktskontor og så videre. Du kan også skrive en e-post til Ressurssystemet via ”Kontakt oss”-lenken i venstremenyen inne i Ressurssystemet.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er ikke ... der / Hvorfor finner jeg ikke ...? / Hvorfor kan jeg ikke ...?

Ressurssystemet er laget for å avhjelpe Røde Kors med tre ting: Materiell og utstyrsregistrering, kompetanseregistrering og kursvirksomhet. Se også kjernefunksjonalitet. Per i dag er tilstrekkelig funksjonalitet er på plass til å være et godt verktøy. Ressurssystemet har en årlig revisjon, hvor vi ser på ny funksjonalitet. Hvis du har forslag til og eller forbedringer av eksisterende og eller nye funksjoner send oss din kreativitet via ressurssystemet@redcross.no.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Hva med personvernet?

Når du logger deg på for første gang må du lese og eventuelt godta en samtykkeerklæring for å kunne ta i bruk Ressurssystemet. Ved å godta denne samtykkeerklæringen godtar du at Røde Kors lagrer medlemsopplysninger, slik som kursvirksomhet, verv, etc. Husk at det er frivillig å legge inn ytterligere opplysninger enn den registreringen som er en del av kursvirksomhet. Det er avklart med Datatilsynet at Røde Kors ikke trenger konsesjon for de opplysninger som ligger i Ressurssystemet.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål

Har jeg kontroll på hvem som får gå på kurs når alle kan melde seg på seg selv?

Ja. Det å melde seg på kurs via kurskatalogen er ikke annet enn at du havner på en elektronisk påmeldingsliste som kursholder har full kontroll over. Det betyr ikke at du har fått kursplass og dermed en garanti for å kunne delta på kurset. For Hjelpekorpset er det muligheter for å kreve korpsleders godkjenning før endelig påmelding/godkjenning.

^ OSS / Ofte stilte spørsmål